AEGON Equity Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld waarvan 50% in Europa en 50% in de rest van de wereld (Noord-Amerika, Japan, Azië en opkomende aandelenmarkten). Het beleggingsproces is erop gericht om vermogensgroei te behalen door middel van een actief beleid. Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Equity Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Equity Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
22.97
Afgelopen maand
5.14
Afgelopen 3 maanden
4.98
Afgelopen jaar
39.41
Afgelopen 3 jaar
13.83
Afgelopen 5 jaar
11.60
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
26-11-2021
63.89
25-11-2021
66.11
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
5.0