AEGON Europees Obligatie Fonds

Het Aegon Europees Obligatie Fonds is met ingang van 16 februari 2018 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding.

Het Fonds belegt, direct of indirect, in obligaties van landen die deel uit maken van de Europese Unie en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Europees Obligatie Fonds

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Europees Obligatie Fonds. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Europees Obligatie Fonds. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-01-2018
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.92
Afgelopen maand
-0.92
Afgelopen 3 maanden
-0.96
Afgelopen jaar
1.22
Afgelopen 3 jaar
0.66
Afgelopen 5 jaar
4.08
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
02-06-2017
14.09
01-06-2017
14.08
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
2.5