AEGON Garantie Click 90 Fonds II

Het Aegon Garantie Click 90 Fonds II is met ingang van 16 februari 2018 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding.

Het Fonds belegt, direct of indirect, in obligaties, deposito’s en/of onderhandse leningen om een garantiewaarde te kunnen bieden. Daarnaast belegt het Fonds in call opties op de EURO STOXX50 Index® voor het gedeeltelijk meeprofiteren van de eventuele stijgingen van  de EURO STOXX50 Index®. De hoogte van de garantiewaarde bedraagt tenminste 90% van het fondsvermogen op 5 augustus 2010. Op de laatste beursdag van elk kwartaal wordt de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld op 90% van het dan geldende fondsvermogen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de nieuwe garantiewaarde niet lager kan zijn dan de vorige garantiewaarde. De nieuw vastgestelde garantiewaarde gaat in op de eerste beursdag van het kwartaal volgend op de dag van vaststelling.

Doelstelling

Het Fonds heeft als doelstelling waardeontwikkeling te behalen met een beperkt neerwaarts risico door een van kracht zijnde garantiewaarde.

Rendement AEGON Garantie Click 90 Fonds II

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Garantie Click 90 Fonds II. Op deze pagina komen ook de rendementen van het AEGON Garantie Click 90 Fonds II. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-01-2018
Rendementen in %
Lopend jaar
0.19
Afgelopen maand
0.19
Afgelopen 3 maanden
-0.35
Afgelopen jaar
0.12
Afgelopen 3 jaar
-0.52
Afgelopen 5 jaar
1.34
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
02-06-2017
10.20
01-06-2017
10.20
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
2.5