Aegon Garantie Click 95 Fund

Het fonds is met ingang van 18 november 2014 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding.Het Fonds belegt, direct of indirect, in obligaties, deposito's of onderhandse leningen en call opties op de  EURO STOXX50 Index®. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiteren van de eventuele stijgingen van de aandelenkoersen. Het Fonds kent een garantiewaarde. Elke maand wordt op de eerste beursdag de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld op 95% van de intrinsieke waarde van het Fondsvermogen op basis van de slotkoersen van de laatste beursdag van de maand daarvoor, met dien verstande dat de garantiewaarde niet lager kan zijn dan de vorige vastgestelde garantiewaarde. De nieuw vastgestelde garantiewaarde gaat in op de eerste beursdag van de maand.

Doelstelling

Het Fonds heeft als doelstelling waardeontwikkeling te behalen met een beperkt neerwaarts risico door een van kracht zijnde garantiewaarde.

Rendement Aegon Garantie Click 95 Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon Garantie Click 95 Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon Garantie Click 95 Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Rendementen per 31-10-2014
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.17
Afgelopen maand
-0.30
Afgelopen 3 maanden
-0.19
Afgelopen jaar
0.24
Afgelopen 3 jaar
0.13
Afgelopen 5 jaar
-0.35
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
14-11-2014
0.00
13-11-2014
0.01
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
2.0