Aegon Mondiaal Mix Fund

Het fonds is met ingang van 15 september 2014 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding. Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van Europese aandelen, obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven alsmede in liquiditeiten. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid zijn: selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en obligaties en het innemen van duration- en yieldcurve posities.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Aegon Mondiaal Mix Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon Mondiaal Mix Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon Mondiaal Mix Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Rendementen per 31-08-2014
Rendementen in %
Lopend jaar
7.14
Afgelopen maand
-0.55
Afgelopen 3 maanden
2.39
Afgelopen jaar
15.41
Afgelopen 3 jaar
11.78
Afgelopen 5 jaar
11.03
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
11-09-2014
10.67
10-09-2014
10.71
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
6.5