AEGON Core Eurozone Government Bond Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het beleggingsbeleid is gericht op waardetoevoeging, onder andere door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Core Eurozone Government Bond Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-06-2020
Rendementen in %
Lopend jaar
1.94
Afgelopen maand
0.60
Afgelopen 3 maanden
0.97
Afgelopen jaar
1.03
Afgelopen 3 jaar
2.75
Afgelopen 5 jaar
2.57
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
31-07-2020
11.55
30-07-2020
11.57
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
3.0