Aegon Equity Europe Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Het beleggingsproces is erop gericht om vermogensgroei te behalen door middel van een actief beleid. Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Aegon Equity Europe Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon Equity Europe Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon Equity Europe Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Rendementen per 30-09-2019
Rendementen in %
Lopend jaar
18.54
Afgelopen maand
4.16
Afgelopen 3 maanden
1.88
Afgelopen jaar
5.43
Afgelopen 3 jaar
8.37
Afgelopen 5 jaar
6.50
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
18-10-2019
28.29
17-10-2019
28.38
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
6.0