Lijfrente-advies van Aegon

In dit stappenplan leest u meer over wat een Aegon adviseur voor u kan betekenen en hoe het adviesproces eruit ziet.

pensioenadvies

 

1. U kiest voor advies via Aegon

Via het adviesformulier vraagt u een gratis oriëntatiegesprek aan. Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. 

Onze adviseur bekijkt samen met u of uw vragen en wensen beantwoord kunnen worden met een van onze adviesproducten. Daarbij geeft de adviseur een toelichting op de inhoud van het advies en op de kosten van dat advies. Deze oriëntatie is kosteloos.

2. U levert uw gegevens aan

Tijdens het adviesgesprek brengt de Aegon adviseur uw financiële situatie in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het bij elkaar brengen van informatie over uw inkomen, uw hypotheek, uw pensioen en uw spaargeld. De adviseur vraagt u een kopie aan te leveren van aantal officiële documenten zoals het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en uw identiteitsgegevens.

3. Uw adviseur bekijkt uw gegevens

In dit gesprek gaat de adviseur dieper in op uw situatie en uw wensen, en bepaalt (voor zover nodig) een daarop aansluitende productoplossing van Aegon. Het advies leggen wij vast in een adviesrapport. Dit rapport neemt de adviseur in een 2e gesprek met u door.

4. U ontvangt een adviesrapport

Uw adviseur doet een passend voorstel voor het aanschaffen van één of meer producten van Aegon. Hierbij kijkt de adviseur naar welke oplossing voor u het beste is. De adviseur legt alle stappen vast in een adviesrapport zodat u het rustig kunt nalezen. 

5. U sluit het product af 

Als u besluit een of meerdere producten aan te schaffen, dan kan de adviseur dit direct voor u regelen. Sommige producten kunt u ook zelf direct online aanschaffen. Voor het afsluiten van het product rekent Aegon kosten.

 

 

Verandert er iets aan uw situatie?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden blijft. Daarom helpen wij u graag verder als uw persoonlijke situatie of uw financiële doelen wijzigen. Voor sommige wijzigingen moeten wij opnieuw uw financiële situatie bekijken. 

Meer informatie bij een adviseur

Bent u na het lezen van dit stappenplan geïnteresseerd in een oriëntatiegesprek? 

Vraag een adviesgesprek aan