Rapportage Langdurig Verzuim

Van ondernemer naar re-integratiemanager

Natuurlijk zijn uw werknemers ook wel eens ziek. Meestal duurt dit maar een paar dagen en dan gaan ze weer aan de slag. Soms begint het met iets onschuldigs als een verkoudheid, maar kan het eindigen in langdurig ziekteverzuim. En dat kan gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Want:

 • U bent als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie en de kosten van uw medewerkers
 • Verzuim en vooral langdurig ziekteverzuim kost geld
 • U moet aan de Wet verbetering poortwachter voldoen

 

Kortom, dan bent u naast ondernemer ook ineens re-integratiemanager.

 

Test uw kennis, doe mee aan de quiz!

Onderzoek langdurig ziekteverzuim

Re-integratiemanager zijn is niet alleen tijdrovend maar ook risicovol. Aegon heeft onlangs met GfK onderzoek gedaan naar langdurig ziekteverzuim onder werkgevers tot en met 20 man personeel. Opmerkelijke uitkomsten zijn:

 • Mkb-ondernemers weten te weinig van wat wettelijk van ze wordt verwacht als één van hun werknemers langdurig ziek wordt.
 • 1 op de 3 weet ook niet dat ze verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van hun personeel.
 • Opvallend is dat 35% de verantwoordelijkheid neerlegt bij de werknemer
 • 17% verwacht dat deze ligt bij de arbodienst.
 • Werkgevers die ervaring hebben met langdurig verzuim vinden de regels omslachtig (31%) en tijdrovend (41%)

 

Download het volledige rapport

 

Stappenplan voor de werkgever

Als werkgever bent u vanaf de eerste ziektedag verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerkers. De Wet verbetering poortwachter verwacht dat u een aantal stappen onderneemt. We hebben overzichtelijk op een rijtje gezet wat de Wet verbetering poortwachter precies van u als werkgever verlangt tijdens de ziekteperiode:

Stappenplan voor de werkgever

Feiten en cijfers

Ook hebben we enkele opvallende feiten en cijfers over langdurig ziekteverzuim voor u verzameld. Misschien stemmen ze u tot nadenken. U vindt ze in de volgende infographic op een rij:

Feiten en cijfers over ziekteverzuim

Praktijkvoorbeelden kosten ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim kost tijd en geld. Om u een idee te geven hoe hoog deze kosten zijn, geven wij u hieronder vier praktijkvoorbeelden. Het betreft bedrijven uit verschillende branches. Zo kunt u zelf bepalen welk voorbeeld eventueel bij u past.

 • Reclamebureau 'Creart' in Amsterdam heeft 15 medewerkers in dienst. In deze branche is het landelijk verzuimpercentage 2,5%.

Bij een branchgemiddeld verzuim en jaarinkomen zijn de jaarlijkse verzuimkosten voor het reclamebureau (gedurende 2 jaar) € 22.827.
(bestaande uit kosten van vervanging: € 15.608, productieverlies: € 4.713, arbodienstverlening: € 1.995, verzuimbegeleiding: € 511 minus aftrek niet betaald loon).
Bij langdurig verzuim (24 weken) van één medewerker komt daar bovenop nog eens € 26.282.
(bestaande uit kosten van vervanging: € 19.401, productieverlies: € 6.126, arbodienstverlening: €116, verzuimbegeleiding: € 638 minus aftrek niet betaald loon).
De totale verzuimkosten voor deze werkgever in één jaar zijn dan € 49.109.

 • Fietsreparatiewinkel ‘Het Wiel’ in Rijswijk heef 6 medewerkers in dienst. In deze branche is het landelijk verzuimpercentage 1,7%.

Bij een branchgemiddeld verzuim en jaarinkomen zijn de jaarlijkse verzuimkosten voor de winkel jaarlijks (gedurende 2 jaar) € 4.734.
(bestaande uit kosten van vervanging: € 2.987, productieverlies: € 757, kosten arbodienstverlening: € 894, verzuimbegeleiding: € 96 minus aftrek niet betaald loon).
Bij langdurig verzuim (24 weken) van één medewerker komt daar bovenop nog eens € 17.951.
(bestaande uit kosten van vervanging: € 13.760, productieverlies: € 3.602, kosten arbodienstverlening: € 149, verzuimbegeleiding: € 440 minus aftrek niet betaald loon).
De totale verzuimkosten voor deze werkgever in één jaar zijn dan € 22.685.

 • Cateringbedrijf ‘Van Dijk & Zoons’ in Leeuwarden heeft 20 medewerkers in dienst. In deze branche is het landelijk verzuimpercentage 2%.

Bij een branchgemiddeld verzuim en jaarinkomen zijn de jaarlijkse verzuimkosten voor het cateringbedrijf (gedurende 2 jaar) € 16.164.
(bestaande uit kosten van vervanging: € 11.233, productieverlies: € 2.389, kosten arbodienstverlening: € 2.200, verzuimbegeleiding € 343 minus aftrek niet betaald loon).
Bij langdurig verzuim van 3 medewerkers (16, 24 en 35 weken) lopen de kosten op tot € 52.210.
De totale verzuimkosten voor deze werkgever in 1 jaar bedragen: € 68.374.

 • Fysiotherapiepraktijk 'Rotterdam Centum' heeft 20 werknemers in dienst. In de branche is het landelijk verzuimpercentage 4,3%.

Bij een branchgemiddeld verzuim en jaarinkomen zijn de jaarlijkse verzuimkosten voor de praktijk (gedurende 2 jaar) € 46.973. 
(bestaande uit kosten van vervanging: € 37.394, productieverlies: € 5.623, kosten arbodienstverlening: € 2.860, verzuimbegeleiding: € 1.097 minus aftrek niet betaald loon).
Bij langdurig verzuim (24 weken) van één medewerker komt daar bovenop nog eens € 95.285.
De totale verzuimkosten voor deze werkgever in één jaar zijn dan € 142.258.

De Ziekteverzuimverzekering en de Gezonde Aanpak van Aegon

Werkgevers zoals u zoeken naar continuïteit voor hun bedrijf. Verzuim en arbeidsongeschiktheid vormen een risico voor deze continuïteit. Naast financiële dekking biedt de Ziekteverzuimverzekering van Aegon daarom ook de Gezonde Aanpak. Met de Gezonde Aanpak van Aegon ondersteunen wij u bij langdurig ziekteverzuim van uw medewerkers met een casemanager re-integratie. Waardoor u zelf geen re-integratiemanager hoeft te zijn, maar u zich kunt concentreren op uw onderneming.

Geïnteresseerd?

Meer informatie / maak een afspraak

In het volgende filmpje leggen we op eenvoudige wijze uit wat de Gezonde Aanpak van Aegon voor u kan betekenen en hoe het werkt:

 

Opeens ben je naast ondernemer ook re-integratiemanager
Wat weten werkgevers over langdurig ziekteverzuim?
Wat is de (wettelijke) rol van een werkgever?
Welke (financiële) risico's loopt een werkgever?
Hoe voorkomt een werkgever deze risico's?