AEGON Balanced DC Fund I

 

Het AEGON Balanced DC Fund I is met ingang van 20 juni 2017 opgeheven.

 

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in zakelijke waarden (75% - 95%) en vastrentende waarden (5% - 25%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; beursgenoteerde aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid van de Balanced DC Funds is specifiek gericht op het beleggen voor pensioen waarbij de deelnemer risico afbouwt naarmate de pensioendatum nadert en waarbij het beleggingsbeleid rekening houdt met het renterisico.

Rendement AEGON Balanced DC Fund I

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Balanced DC Fund I.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-05-2017
Rendementen in %
Lopend jaar
4.29
Afgelopen maand
0.39
Afgelopen 3 maanden
0.62
Afgelopen jaar
11.32
Afgelopen 3 jaar
0.00
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
02-06-2017
11.22
01-06-2017
11.19
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
6.0