Tien misverstanden over waardeoverdracht pensioen

 

1.    Waardeoverdracht is altijd gunstig 

  • Nee, dit is niet zo. De voorwaarden van uw oude pensioenregeling kunnen gunstiger zijn dan de voorwaarden van uw nieuwe pensioenregeling.   

2.    Het doen van waardeoverdracht voorkomt een pensioentekort 

  • Nee, een pensioentekort is iets anders dan het hebben van verschillende pensioenen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Een pensioentekort komt omdat u tijdelijk te weinig pensioen opbouwde. Bijvoorbeeld omdat u een tijdje werkloos was. Waardeoverdracht lost dat niet op.  

3.    Waardeoverdracht is bij een eindloonregeling altijd gunstig

  • Nee, als je oude pensioenregeling een eindloonregeling is, kan waardeoverdracht weldegelijk gunstig zijn. Bijvoorbeeld omdat je meer partnerpensioen krijgt. Als je nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is, dan is waardeoverdracht wel bijna altijd gunstig.  

4.    Eén grote pot met pensioengeld rendeert beter dan meerdere kleine potjes 

  • Nee, dit hoeft niet. Het hangt af van de beleggingsresultaten en het soort pensioenregeling 

5.    Door waardeoverdracht wordt je pensioen minder waard 

  •  Nee, een wettelijke waardeoverdracht is voor een werknemer kosteloos. Ook is er voor de werknemer geen sprake van een boete of een afroming van de waarde.  Voor de aan- of verkoop van beleggingseenheden kunnen wel kosten gelden. 

6.    Je moet altijd een offerte aanvragen om te weten of waardeoverdracht gunstig is 

  • Nee, op basis van een vergelijking van de voorwaarden van uw oude en uw nieuwe pensioenregeling kunt u in veel gevallen al bepalen of een waardeoverdracht verstandig is. Om de concrete bedragen te weten, moet u wel een offerte aanvragen. 

7.   Bij waardeoverdracht kun je zelf het soort pensioenregeling of de pensioenuitvoerder kiezen 

  • Nee, uw nieuwe werkgever heeft de pensioenregeling afgesloten bij een verzekeraar of een pensioenfonds. U kunt uw pensioen alleen daar naartoe overdragen.  

8.   Administratiekosten voor het beheren en opbouwen van een pensioen zijn lager als je al je pensioenen bij één verzekeraar onderbrengt

  • Nee, dit is niet altijd het geval. In totaal betaalt een werknemer niet per se meer aan administratie of beheerskosten als er op meerdere plekken pensioen opgebouwd wordt. 

9.     Om te bepalen of waardeoverdracht zin heeft, moet je concrete bedragen vergelijken

  • Nee, dat is niet nodig. De (voorwaarden van de) pensioenregeling zelf is bepalend voor de aantrekkelijkheid van de pensioenregeling en dus de aantrekkelijkheid van waardeoverdracht. Als twee pensioenregelingen inhoudelijk verschillen, dan bestaat het gevaar dat u verkeerde getallen met elkaar vergelijkt. 

10.    Je moet al je pensioenen samenvoegen om goed overzicht te hebben over je pensioen  

  • Nee, dit hoeft niet. De overheid heeft een website gemaakt waar je al je pensioenen overzichtelijk bij elkaar ziet. Deze website is www.mijnpensioenoverzicht.nl.