AEGON Diversified Bond Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. Het Fonds participeert in AEGON Obligaties Euro Beta Pool, AEGON Credits Europa Pool, AEGON European High Yield Pool, AEGON North America High Yield Pool, AEGON Emerging Market Debt Pool en AEGON ABS Pool.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark en op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Voor dit Fonds wordt een samengestelde benchmark gehanteerd die is opgebouwd uit een gewogen samenstelling van de benchmarks van de onderliggende beleggingspools.

Rendement AEGON Diversified Bond Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Diversified Bond Fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-04-2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-7.28
Afgelopen maand
-2.77
Afgelopen 3 maanden
-6.04
Afgelopen jaar
-6.83
Afgelopen 3 jaar
-0.71
Afgelopen 5 jaar
0.39
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
29-06-2022
10.44
28-06-2022
10.42
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
3.0