Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation

Het Fonds belegt, direct of indirect, in hoogrenderende obligaties uitgegeven door Amerikaanse bedrijven en instellingen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele obligaties.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
4.66
Afgelopen maand
-0.16
Afgelopen 3 maanden
0.35
Afgelopen jaar
10.73
Afgelopen 3 jaar
5.18
Afgelopen 5 jaar
n.v.t.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
30-11-2021
11.46
29-11-2021
11.47
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Hoogrenderende bedrijfsobligaties
Risico
4.0