Pensioenuitkering met een beschikbare premieregeling

Gaat u binnenkort met pensioen en heeft u een beschikbare premieregeling? Dan kunt u bij ons kiezen uit een gegarandeerd pensioen of een pensioen op basis van beleggen. Moeilijk? Nee hoor, enige tijd voor uw pensioen ontvangt u een brief waarin dat allemaal uitgelegd staat. Weet u niet zeker of u een beschikbare premieregeling heeft? Wij helpen u bij het herkennen van de verschillende pensioenvormen.

 

Uw mogelijkheden met een beschikbare premieregeling

Bestaat uw pensioen uit een beschikbare premieregeling? Dan bouwt u in uw werkende leven een pensioenkapitaal op. Als u met pensioen gaat, koopt u met uw vrijkomend pensioenkapitaal zelf een pensioenuitkering. U bepaalt zelf bij welke pensioenverzekeraar u dat doet. Dat kan uw huidige verzekeraar of pensioenfonds zijn, of u kiest ervoor om over te stappen naar een andere pensioenverzekeraar. Wilt u uw pensioenuitkering door Aegon laten regelen? Dat kan, u stapt zo over met de Aegon Overstapservice.

 

Producten

U heeft de keuze uit twee producten

U moet uw pensioenkapitaal omzetten naar een pensioenuitkering in termijnen, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Om dit te regelen kunt u bij Aegon kiezen uit twee producten:

  • Aegon Uitkerend Garantiepensioen. We garanderen dat u elke maand hetzelfde pensioen krijgt en dat jaar-in-jaar-uit zolang u leeft.
  • Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. U belegt uw pensioenkapitaal. U maakt daardoor kans op een hoger pensioen. Maar uw pensioen kan ook dalen. Uw pensioen schommelt ieder jaar. 

 

Wij helpen u bij uw keuze tussen het Uitkerend Garantiepensioen en het Uitkerend Beleggingspensioen

We begrijpen dat dit een lastige keuze is. U wilt zekerheid. Maar u wilt ook een goed pensioen. Door de lage rente is het gegarandeerde pensioen dat u krijgt misschien lager dan u gehoopt had. Met beleggen heeft u kans op een hoger pensioen. Maar durft u dat risico te nemen? U weet dat ‘in het verleden behaalde rendementen geen garantie voor de toekomst geven’. En ook wij kunnen niet in de toekomst kijken. Onderstaand overzicht helpt u bij de juiste keuze. U kunt alleen op de pensioendatum kiezen tussen deze twee producten. Eenmaal gekozen kunt u dit niet terugdraaien of later een andere keuze maken.

 

Verschillen tussen een Uitkerend Garantiepensioen en een Uitkerend Beleggingspensioen

Uitkerend Garantiepensioen

Uitkerend Beleggingspensioen

De hoogte van de pensioenuitkering staat gedurende uw hele leven vast.

Uw pensioenuitkering kan jaarlijks stijgen of dalen:

  • door de beleggingsresultaten,
  • vanwege stijging of daling van de rente, en/of
  • doordat inwoners van Nederland gemiddeld steeds ouder worden.

Als de rente op de pensioendatum laag is, zit u vast aan een relatief laag pensioen.

Als de rente op de pensioendatum laag is, zit u niet vast aan een relatief laag pensioen. U maakt kans op een hoger pensioen door te beleggen.

Het pensioen stijgt niet als het goed gaat met de beurs. Het pensioen daalt niet als de beurskoersen zakken.

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van beleggingen. Het kan stijgen of dalen.

Het pensioen stijgt niet als de marktrente tussentijds stijgt.

Het pensioen kan stijgen als de marktrente stijgt. Andersom geldt ook: een dalende marktrente kan zorgen voor een lager pensioen.

Het maakt niet uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden, u krijgt tijdens uw hele leven hetzelfde bedrag.

Het maakt wel uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. Gaat de gemiddelde leeftijd omhoog? Dan kunt u minder pensioen krijgen.

Bereken hoeveel pensioen u krijgt

U kunt met onze rekentool eenvoudig berekenen hoeveel pensioen u kunt krijgen. Wij laten de pensioenuitkeringen van het Uitkerend Garantiepensioen en het Uitkerend Beleggingspensioen naast elkaar zien. Zo kunt u beide producten nog beter met elkaar vergelijken.

Bereken hoeveel pensioen u krijgt

 

Doe de test: wat past bij u?

Weten welk pensioen bij u past? Vul dan de ‘Profielwijzer’ in. Daarmee ontdekt u in een paar minuten hoe u aankijkt tegen het nemen van financiële risico’s.

Naar de profielwijzer

 

Makkelijk overstappen met de Aegon Overstapservice

Heeft u pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers? Dan is het overzichtelijk en makkelijk om de verschillende pensioenkapitalen samen te voegen. Dan ontvangt u één pensioenuitkering in plaats van meerdere kleinere. En het kan ook geld opleveren. Door het samenvoegen betaalt u namelijk maar eenmaal kosten. En dat levert u een hoger pensioen op. Het samenvoegen van verschillende pensioenkapitalen regelt u eenvoudig met de Aegon Overstapservice.

Hoe werkt de Aegon Overstapservice?

 

Aegon Uitkerend Garantiepensioen & Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Wilt u meer weten over het aankopen van een pensioenuitkering bij Aegon? Hieronder vindt u meer informatie over beide producten.

Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Voor u. Of voor u en uw partner. 

Naar keuze de eerste jaren een hoger pensioen

Een gegarandeerde pensioenuitkering zolang u leeft
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Na de pensioendatum beleggen met uw pensioenkapitaal

Kans op hoger pensioen door te beleggen

Keuze tussen gegarandeerd en variabel partnerpensioen

Advies over uw pensioen

Een adviseur geeft persoonlijk en professioneel advies over uw pensioen. Kies voor een adviseur van Aegon of een onafhankelijk adviseur.

Vraag een adviesgesprek aan

Heeft u nog geen adviseur? Vind een adviseur bij u in de buurt. 

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?
Uw pensioenopbouw eindigt op de datum van het einde van uw dienstverband
Uw oude werkgever betaalt dan geen premie meer voor uw pensioen. Wat tijdens uw dienstverband opgebouwd is, blijft voor u verzekerd bij Aegon. Het opgebouwde bedrag vindt u terug in Mijn Aegon en op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wij sturen u een brief met daarin meer informatie
Hierin leggen wij uit wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Ook vertellen wij welke keuzes u kunt maken. Bijvoorbeeld voor het verzekerd houden van een partnerpensioen of voor waardeoverdracht.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welke informatie krijg ik van Aegon als ik met pensioen ga?
Heeft u een opgebouwd pensioen?
Dan krijgt u uiterlijk zeven maanden voor uw pensioendatum een pensioeninzichtbrief, waarin wij u uitleg geven en enkele vragen stellen.
Wij maken dan voor u een offerte die is aangepast aan uw wensen. Uw keuzemogelijkheden vindt u ook op Mijn Aegon onder 'pensioen'.

Heeft u een beleggingsregeling?
Dan krijgt u een offerte en uitkeringsformulier binnen 2 weken na uw pensioendatum. Eerst moet namelijk de koers op uw pensioendatum bekend zijn. De koers bepaalt hoe hoog uw uitkering wordt.

Heeft u een Kapitaal zonder beleggingen?
Dan krijgt u een offerte uiterlijk vier weken voor uw pensioendatum.

Meer informatie over met pensioen gaan 
U vindt meer informatie op de pagina's Hoera, bijna met pensioen en Veelgestelde vragen over Pensioen.

Zo stuurt u uw aanvraagformulieren zo snel mogelijk aan ons terug
U kunt uw documenten gemakkelijk uploaden via ons webformulier Pensioendocumenten opsturen. Via deze link worden de gegevens het snelst verwerkt.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welk bedrag ontvang ik straks als ik met pensioen ga op mijn rekening?
De exacte netto uitkering is pas op uw pensioendatum bekend
Op uw bruto uitkering moeten wij belasting inhouden: loonheffing en ZVW. De belastingdienst bepaalt elk jaar wat de inhoudingen zijn per belastingschijf. Uw netto uitkering hangt af van de fiscale inhoudingen die gelden in het jaar dat u met pensioen gaat.

In Mijn Aegon ziet u een indicatie van wat uw pensioen netto oplevert
Deze cijfers zijn gebaseerd op de huidige fiscale inhoudingen. Dit zijn de uitbetalingsdata van de pensioenuitkeringen. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?
De pensioendatum van uw werkgeverspensioen staat vast en verandert niet automatisch
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Het is goed mogelijk dat uw pensioen deels eerder ingaat dan uw AOW-uitkering. U vindt de startdatum van uw pensioenuitkeringen in uw Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en in Mijn Aegon.

U mag de pensioendatum van uw werkgeverspensioen uitstellen
U krijgt enkele maanden vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe vaak krijg ik een Uniform Pensioenoverzicht als ik uit dienst ben?
U krijgt dan één keer per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht
Dat is zo geregeld via de wet. Vanaf het moment dat u 60 jaar bent, krijgt u weer elk jaar een UPO.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.