AEGON Diversified Equity Fund III

 

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden. Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed en grondstoffen. Het Fonds participeert in AEGON World Equity Beta Pool (EUR) (P), AEGON Global Basisfonds Vastgoed Internationaal en AEGON Global Commodity Pool (EUR).

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark en op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Voor dit Fonds wordt een samengestelde benchmark gehanteerd die is opgebouwd uit een gewogen samenstelling van de benchmarks van de onderliggende beleggingspools.

Rendement AEGON Diversified Equity Fund III

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Diversified Equity Fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-08-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
19.03
Afgelopen maand
2.33
Afgelopen 3 maanden
6.22
Afgelopen jaar
29.65
Afgelopen 3 jaar
n.v.t.
Afgelopen 5 jaar
n.v.t.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
20-09-2021
14.63
17-09-2021
14.94
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
5.0