AEGON Liability Matching Fund II

 

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (‘SLMF’). Het SLMF belegt in vastrentende waarden, liquide middelen en derivaten. Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de specificaties van het SLMF eveneens opgenomen op deze website.

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille.

Rendementen per 31-08-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-19.45
Afgelopen maand
-1.96
Afgelopen 3 maanden
19.69
Afgelopen jaar
-9.70
Afgelopen 3 jaar
n.v.t.
Afgelopen 5 jaar
n.v.t.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
21-09-2021
226.08
20-09-2021
221.34
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
7.0