AEGON Liability Matching Fund II

 

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (‘SLMF’). Het SLMF belegt in vastrentende waarden, liquide middelen en derivaten. Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de specificaties van het SLMF eveneens opgenomen op deze website.

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille.

Rendementen per 30-04-2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-55.36
Afgelopen maand
-30.34
Afgelopen 3 maanden
-54.29
Afgelopen jaar
-51.77
Afgelopen 3 jaar
n.v.t.
Afgelopen 5 jaar
n.v.t.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
24-06-2022
54.17
23-06-2022
54.69
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
7.0