MM European Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Acc

Het fonds belegt in aandelen in Europa. Het fonds dekt het valutarisico niet af.

Aegon Investment Management hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren. De beleggingen worden passief beheerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe manager aangesteld.

Doelstelling

Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert.

Rendementen per 19-10-2020
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
19-10-2020
19-10-2020
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico