MM Global Emerging Markets Equity Fund (UCITS) Class C EUR Acc

Het fonds belegt actief in aandelen in opkomende markten. Het fonds dekt het valutarisico niet af.

Aegon Investment Management hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren.

Doelstelling

Het behalen van een relatief rendement op driejaars basis geannualiseerd van 2% boven de gekozen benchmark met een beoogde tracking error van 4%.

Rendementen per 19-10-2020
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
19-10-2020
19-10-2020
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico