Op weg naar de verplichte AOV

Image
Op weg naar de verplichte AOV: hier leest u alle informatie

De laatste stand van zaken

Het kabinet nadert een besluit over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Dat de verplichte AOV er komt, is al afgesproken. De vraag is alleen nog hoe hij eruit gaat zien. Op deze pagina lees je het laatste nieuws over deze verplichte AOV.

Productkenmerken

 • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel. Zelfstandigen met personeel hebben geen verzekeringsplicht.
 • Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verzekering, de Belastingdienst int de premie.
 • De uitkering is 70% van het inkomen en mag niet boven het minimumloon uitkomen.
 • De premiegrondslag mag maximaal 143% van het minimumloon bedragen. De premie voor de verzekering is indicatief 8% van het inkomen en is aftrekbaar.
 • Omdat de publieke verzekering zich moet kunnen verhouden tot de private markt kent de publieke verzekering een structurele lastendekkende premie.
 • De verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘gangbare arbeid’.
 • Re-integratie begint zodra de wachttijd ingaat. Hiervoor worden voldoende financiële middelen gereserveerd, die worden betaald vanuit de premie. De StAr (Stichting van de Arbeid) adviseert om voor een effectieve re-integratie ook een Arbocentrum voor zelfstandigen op te richten.

Keuzemogelijkheden

 • De uitkering kent een standaard eigenrisicoperiode van 52 weken. Zelfstandigen kunnen ervoor kiezen om deze periode aan te passen naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
 • Heeft de zelfstandige al een AOV op het moment dat de verplichte AOV wordt ingevoerd? Dan hoeft hij/zij geen nieuwe AOV af te sluiten.
 • Zelfstandigen kunnen zelf kiezen of ze zich aanvullend willen verzekeren in de private markt. De toegankelijkheid van de bovenwettelijke aanvullingen wordt in overleg met verzekeraars verbeterd. Met als extra mogelijkheid een ‘Onderling Waarborgfonds’. Dit fonds zorgt ervoor dat zelfstandigen zich op betaalbare wijze privaat kunnen verzekeren. Dit is dan aanvullend op de publieke basisverzekering.
 • Zelfstandigen kunnen ervoor kiezen om een andere passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar (opt-out). Ze moeten dan wel voldoen aan de gestelde voorwaarden. Je kunt dan denken aan een premie ter hoogte van minimaal de publieke premie en een looptijd tot aan de AOW-leeftijd.

Hoe ziet de planning eruit?

 • De Belastingdienst en het UWV hebben de uitvoerbaarheid beoordeeld en zien veel knelpunten.
 • Alle betrokken partijen zijn nu bezig om een werkbare uitwerking te maken op basis van het StAr-advies.
 • De planning voor de invoering van de verplichte AOV ziet er als volgt uit:

Het laatste nieuws & opinie

Ben je benieuwd hoe Aegon tegen de verplichte AOV aankijkt? Lees dan het opinieartikel van Leo van Leeuwen, Beleidsmedewerker Inkomensverzekeringen Aegon Zakelijk.

Image
Verplichte AOV? Zo staat het ervoor
Verplichte AOV: hoe staat het ermee?

De kogel is door de kerk: het kabinet omarmt het voorstel van de sociale partners voor een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Toch roept deze beslissing misschien nog wel meer vragen op dan hij beantwoordt. Helemaal bovenaan het lijstje staat de vraag of het plan in de huidige vorm wel uitvoerbaar is.

Image
Op weg naar de verplichte AOV. Nu anticiperen
Op weg naar de verplichte AOV: niet afwachten, anticiperen!

Het kabinet nadert een besluit over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Dat die er komt is al afgesproken, de vraag is nog hoe hij eruit gaat zien. Op de invoering is het nog langer wachten, waarschijnlijk tot minstens 2024. Met de armen over elkaar afwachten is echter niet verstandig. Je kunt beter anticiperen.

Handige links

 • De invoering van een verplichte AOV is vastgelegd in het Pensioenakkoord van 2019. Kabinet en sociale partners spraken toen af dat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers een voorstel zouden ontwikkelen.
 • Op 3 maart 2020 kwam de Stichting van de Arbeid (StAr) naar buiten met het plan voor een publieke verzekering. Zelfstandigen kunnen hierbij kiezen voor een eigenrisicoperiode van 1, 2 of een half jaar. Ook kunnen ze een gelijkwaardige aanvullende verzekering afsluiten bij een private verzekeraar.