Informatiepagina Geneeskundige kosten

Uw klant heeft op reis in het buitenland een ongeluk gehad of is ziek geworden. Uw klant maakt hierdoor noodzakelijke geneeskundige kosten. De zorgverzekeraar is het eerste aanspreekpunt voor deze kosten. Daarom declareert uw klant deze eerst bij de zorgverzekeraar. Biedt de zorgverzekering géén of gedeeltelijke dekking? Meld de schade dan bij ons.

Goed om te weten:

 • Bij de basisdekking is uw klant niet standaard verzekerd voor geneeskundige kosten. Dit is een optionele dekking. Bij de allriskdekking is uw klant hier standaard voor verzekerd. Op het polisblad leest u welke dekking(en) u meeverzekerd heeft.
 • Uw klant bent alleen verzekerd voor geneeskundige kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekering in Nederland.
 • Uw klant heeft toestemming van Aegon Schade Service (+31 88 344 00 000) gehad om de geneeskundige kosten te maken.
 • De geneeskundige kosten die uw klant heeft moeten maken door een ziekte, ongeval of aandoening, moeten gaan om reguliere geneeskunde die door bevoegde instanties is erkend en niet vooraf is ingepland.

Bekijk ook de polisvoorwaarden en het polisblad voor de dekking.  

Benodigde documenten:

Afhankelijk van de reden van annulering kan de klant om aanvullende informatie worden gevraagd. Voeg de volgende documenten toe aan de schademelding:

 • Nota zorgverlener.
 • Specificatie van de vergoeding van de zorgverzekeraar.
 • Het dossiernummer van Aegon Schade Service (indien van toepassing).

Wij kunnen om aanvullende informatie vragen.

Later documenten toevoegen

Wilt u documenten toevoegen aan een bestaande schademelding?

 1. Ga naar de betreffende claim in AIP.
 2. Op het tabblad ‘Algemeen’ klikt u vervolgens op 'Toevoegen communicatie met bijlage(n)'

Direct schade melden: zo eenvoudig is het!

 1. Log in op AIP.
 2. Klik op het tabblad Schade linksonder op "Claimen".
 3. Selecteer de juiste relatie.
 4. Kies vervolgens de polis waarop u de schade wil melden.
 5. Voeg de benodigde documenten toe.