Informatiepagina Schade Voertuig Diefstal

Het voertuig van uw klant is gestolen

Of uw klant verzekerd is tegen diefstal van het voertuig is afhankelijk van de dekking. Controleer de polis daarom altijd goed en controleer ook of een eigen risico van toepassing is.

Het is belangrijk dat de diefstal van het voertuig op twee plekken wordt gemeld:

  1. Het gezamenlijke Aangifteloket Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit van verzekeraars en politie. Dit loket is de gehele week van 07.00 uur tot 23.00 uur bereikbaar via (088) 00 87 444. Kies optie twee om aangifte te doen. De klant dient zo snel mogelijk contact op te nemen, dit vergroot de kans op terugvinden!
  2. Als laatste dient u de diefstal te melden bij Aegon: (088) 344 00 50.

Wordt het gestolen voertuig binnen vier weken gevonden, dan is de klant verplicht om het voertuig terug te nemen. Het is daarom verstandig dat de klant niet binnen vier weken een nieuw voertuig koopt. Wij keren de schadevergoeding ook niet binnen vier weken na aangifte bij de politie uit.

Vervangende auto of vergoeding

Heeft de klant een autoverzekering met cascodekking? Dan heeft de klant recht op een vervangende auto of een vergoeding per dag. U leest hierover meer in de polisvoorwaarden.

Auto gestolen in het buitenland

De klant moet direct aangifte van de diefstal doen bij de politie ter plaatse en dient deze aangifte goed te bewaren. De klant heeft deze nodig omdat de diefstal ook in Nederland gemeld moet worden, zodra de klant terug is in Nederland. De klant hoeft hiervoor niet naar een politiebureau. Hij/zij moet telefonisch contact opnemen met het Aangifteloket Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit. Tenslotte heeft Aegon een kopie van de aangifte nodig voor de behandeling van de claim.

Documenten toevoegen

Voeg na registratie van de schade door Aegon het volgende document toe:

  • een kopie van de aangifte bij de politie

Ga hiervoor naar de betreffende claim in AIP, op het tabblad 'Algemeen' klikt u vervolgens op 'Toevoegen communicatie met bijlage(n)'.

Later documenten toevoegen

Wilt u documenten toevoegen aan een bestaande schademelding?

  1. Ga naar de betreffende claim in AIP.
  2. Op het tabblad ‘Algemeen’ klikt u vervolgens op 'Toevoegen communicatie met bijlage(n)'

Direct schade melden: zo eenvoudig is het!

  1. Log in op AIP.
  2. Klik op het tabblad Schade linksonder op "Claimen".
  3. Selecteer de juiste relatie.
  4. Kies vervolgens de polis waarop u de schade wil melden.
  5. Voeg de benodigde documenten toe.