Veelgestelde vragen Bancair

< Terug naar de contactpagina

Veelgestelde vragen

U kunt gemakkelijk uw klanten zoeken via de homepage met de functionaliteit ‘Klanten zoeken’
Ziet u deze optie niet? Vraag dan uw beheerder om deze rechten aan u toe te kennen.

U vindt wie uw beheerder is, door rechts boven in het horizontale menu op ‘Kantoor’ te klikken. In het menu klikt u op ‘Mijn account’. Hier vindt u de beheerder van uw kantoor. De beheerder kan vervolgens de benodigde rechten aan u toekennen.

Klik hier voor de Handleiding AIP Gebruikersbeheer.
Uw klanten identificeren zich via het webformulier
Daarmee meld de klant zich aan voor identificatie via AMP Groep. Zij hebben hiervoor een geldig paspoort of identiteitskaart nodig. 
Alle offertes en uw opgeslagen werk vindt u onder ‘Opgeslagen werk’
De optie 'Opgeslagen werk' vindt u in het menu 'Bancair' bovenin het scherm. Daar staan zij overzichtelijk bij elkaar in één overzicht. Bij de kolom 'Status' ziet u of de aanvraag is afgerond, de offerte is verstuurd of de offerte is geaccepteerd. 
Het jaaroverzicht van uw klant staat niet in de Aegon Intermediairsportal
Uw klant vindt zijn jaaroverzicht in Mijn Aegon bij 'Documenten'. In de Mijn Aegon app klikt de klant voor het jaaroverzicht op de optie 'Documenten'.

Heeft uw klant nog geen account voor Mijn Aegon?
Dan maakt uw klant een account aan via ‘Account aanmaken‘.
U vindt de waarde en rente van de rekening van uw klant in de Aegon Intermediairsportal (AIP)
In de Aegon Intermediairsportal zoekt nadat u bent ingelogd op uw klant. Bij 'Producten & contracten' klikt u op 'Inzien' voor het saldo, het rentepercentage en de opgebouwde rente.

Heeft de klant een deposito?
Dan ziet u ook de waarde, de opgebouwde rente, het rentepercentage en de looptijd van het deposito. 
 
Voordat we starten met beleggen willen wij zeker weten dat Aegon Beheerd Beleggen geschikt is voor uw klant
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om dit te toetsen. Wij doen dit met een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepalen wij het persoonlijke beleggingsprofiel. Wij beleggen voor uw klant volgens een door ons vastgesteld risicoprofiel dat hoort bij dit beleggingsprofiel. Daarom is het belangrijk dat uw klant ons correcte en actuele informatie verstrekt.

Periodiek ontvangt de klant van ons het document ‘Belangrijke informatie beleggingsrekening’
Klanten vinden dit document in Mijn Aegon. In dit document staat belangrijke informatie over hun beleggingsrekening, het huidige risicoprofiel en de manier waarop voor hen wordt belegd. Het is van belang dat klanten deze informatie controleren en ons informeren als hun persoonlijke informatie niet (meer) klopt. Is er iets veranderd in het beleggingsdoel, de risicohouding, de persoonlijke situatie en/of financiële situatie? Dan geeft de klant dit aan ons door via de vragenlijst. Zo zorgen we ervoor dat er niet op een verkeerde manier wordt belegd. Als alles nog klopt hoeft de klant niets te doen.

U vult samen met de klant de vragenlijst in
Bij een en/of rekening gaat uw klant voor het beantwoorden van de vragen over de risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie uit van de gezamenlijke situatie. Ook als u met één rekeninghouder de vragenlijst invult. Wij gaan ervan uit dat u dit doet met medeweten en instemming van de andere rekeninghouder.

Zie voor meer informatie over de risico's pagina 27 tot en met 29 van de Informatiewijzer.
Het wijzigen van persoonlijke gegevens doet uw klant zelf
Het wijzigen van adresgegevens en contactgegevens kan in Mijn aegon of via onze pagina www.aegon.nl/particulier/klantenservice/adreswijzigen. Voor het wijzigen van andere persoonsgegevens gebruikt uw klant ons webformulier www.aegon.nl/particulier/klantenservice/bankdocumenten-opsturen.

Heeft u een vraag over een wijziging van persoonsgegevens van uw klant?
Dan gebruikt u dit webformulier
Na uw eerste uitkering is aanpassen niet meer mogelijk
Staat er nog géén saldo op uw rekening? Of ligt de datum van uw eerste uitkering nog minimaal twee weken in de toekomst? Neemt u dan contact met ons of uw adviseur op. Wij of uw adviseur kijken voor u of het aanpassen van de ingangsdatum, looptijd of uitkeringsfrequentie mogelijk is. 
 
Deze informatie geldt voor Aegon Lijfrente Sparen, Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen.

U geeft de annulering binnen 14 dagen na de aanvraag aan ons door
Dit doet u met het Informatieformulier Aegon Bank. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de aanvraag is geannuleerd.
U vindt de uitkeringsinformatie in de offerte 
Daarnaast vindt u in de Aegon Intermediairsportal de start- en einddatum van de uitkering in het klantbeeld bij 'Producten & contracten'. Uw klant vindt deze informatie in Mijn Aegon bij ‘Periodieke uitkeringen'.

Uitkeringen keren altijd achteraf uit, ongeacht de looptijd
Dit betekent dat uw klant de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum of waardeoverdracht ontvangt.

 
U vindt de waarde en rente van de rekening van uw klant in de Aegon Intermediairsportal (AIP)
In de Aegon Intermediairsportal zoekt nadat u bent ingelogd op uw klant. Bij 'Producten & contracten' klikt u op 'Inzien' voor het saldo, het rentepercentage en de opgebouwde rente.

Heeft de klant een deposito?
Dan ziet u ook de waarde, de opgebouwde rente, het rentepercentage en de looptijd van het deposito. 
 

De rentegarantietermijn is 90 dagen
Stijgt de rente tijdens de rentegarantietermijn, dan ontvangt uw klant de hogere rente. Daalt de rente, dan krijgt uw klant de rente die in de offerte staat. 

Ontvangt uw klant na de rentegarantietermijn een storting?
Dan geldt de actuele rente. De rentegarantietermijn gaat in op de dag dat u de offerte maakt.

De rentegarantietermijn geldt voor:

 • Een deposito op een Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen.
 • De Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.
Uw klant kan zelf een bedrag storten vanaf een Nederlandse bankrekening
Bij het openen van de rekening geeft u aan hoeveel de eigen storting van de klant bedraagt. Uw klant kan ook op een bestaande rekening (bij)storten. De eigen storting kan éénmalig zijn, periodiek of beide. De hoogte van de storting is afhankelijk van de fiscale jaarruimte van uw klant. U helpt uw klant deze jaarruimte te berekenen.

Uw klant kan waarde laten overdragen 
De inkomende waardeoverdracht moet lijfrentekapitaal, stakingswinst of een oudedagsreserve zijn. Een inkomende waardeoverdracht kan plaatsvinden bij de opening van een nieuwe rekening of op een bestaande rekening. 

Wilt uw klant oud regime lijfrentekapitaal overdragen?
Bij het overboeken van oud regime lijfrentekapitaal naar Aegon Bank, komt het oude regime te vervallen. Dit kan fiscale gevolgen hebben voor uw klant. Bespreek deze met uw klant. 

Zie ook de veelgestelde vraag ‘Hoe regel ik een inkomende waardeoverdracht naar Aegon Bank voor mijn klant?’. 
Onderstaande informatie geldt voor Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

U laat het saldo (gedeeltelijk) overdragen naar een andere maatschappij met een verzoek van de klant
Dit kan als de klant bij een andere maatschappij een vervangend product of rekening heeft met dezelfde fiscale clausule. Om de waarde over te dragen stuurt u ons een ondertekend verzoek van de klant met daarin vermeld:
 • De persoons- en adresgegevens van de klant
 • Het rekeningnummer (IBAN) bij Aegon
 • De naam en het rekeningnummer van de maatschappij waar het geld naartoe gaat
 • Of het om een gedeeltelijke of een gehele waardeoverdracht gaat
U stuurt dit verzoek naar ons via het webformulier Informatieformulier Aegon Bank. Wij storten het saldo naar de tussenrekening van de andere maatschappij.

Betreft het een waardeoverdracht naar het buitenland? Neem u dan contact op met Aegon bank op telefoonnummer 070 344 4648.
De ingangs- en voorkeursdatum wijzigen kan in twee situaties
Dit kan in onderstaande situaties als dit binnen de fiscale regels valt:
 • er op de rekening nog geen saldo staat
 • als er saldo aanwezig is maar de eerste uitkering nog niet heeft plaatsgevonden
De ingangs- en voorkeursdatum van een Aegon Nabestaande Lijfrente Uitkeren kan niet worden aangepast, als de herkomst een bestaande Aegon Lijfrente Uitkering is. De ingangs- en voorkeursdatum datum kan niet verder dan drie maanden vanaf de offertedatum in de toekomst liggen. 

U neemt hiervoor telefonisch contact met ons op
Wij kijken of de ingangs- voorkeursdatum nog aangepast kan worden. Kan de datum worden aangepast, dan ontvangt u na verwerking een bevestiging per email.
Klik hier voor onze contactgegevens.
Er wordt belegt in twee fondsen
Voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop, beleggen onze experts in het 'Aegon Diversified Bond Fund II' en het 'Aegon Diversified Equity Fund II'. In Mijn Aegon ziet uw klant voor welk bedrag uw klant in de fondsen belegd.

De fondsen waarin wij beleggen hanteren een brede spreiding
Niemand kan de toekomst voorspellen. Daarom spreiden wij de beleggingen van uw klant. Elk risicoprofiel kent drie niveaus van risicospreiding:

Spreiding over beleggingscategorieën:
 • zakelijke waarden
 • vastrentende waarden
 • liquide middelen
Spreiding binnen beleggingscategorieën:
 • zakelijke waarden: aandelen, beursgenoteerd vastgoed en grondstoffen.
 • vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties Europa, high yield obligaties Verenigde Staten, emerging market debt, asset backed securities
 • liquide middelen: dat is geld wat op de Aegon Beheerd Beleggen rekening staat.
Spreiding over verschillende regio’s en sectoren binnen de beleggingscategorieën, zoals in:
 • verschillende aandelen
 • grondstoffen
 • staatsobligaties 
 • high yield obligaties

De Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

Bij risicoafbouw gaan wij minder risicovol beleggen zodra de doeldatum dichterbij komt
De doeldatum is de datum waarop uw klant zijn beleggingsdoelstelling wilt behalen. Dit doen wij om het effect van (heftige) koersschommelingen die de waarde van de beleggingen zou kunnen beïnvloeden, te beperken. Zonder geleidelijke risicoafbouw, kan het voorkomen dat de belegging bij (heftige) koersschommelingen onvoldoende tijd heeft voor het herstel van de waarde om de beleggingsdoel te halen. 

Risicoafbouw wordt ook wel life-cycle beleggen genoemd.

Afhankelijk van het beleggingsdoel verlagen wij het risico in de portefeuille automatisch naarmate de doeldatum dichterbij komt
Dit doen wij door de samenstelling van de beleggingsportefeuille te veranderen. Naarmate de doeldatum dichterbij komt verlagen wij het gedeelte van de portefeuille dat in zakelijke waarden belegt. Zo verhogen wij het deel dat in vastrentende waarden belegt en/of in liquide middelen (geld dat op de beleggingsrekening) staat. 
 • Is het beleggingsdoel het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek of opbouwen van pensioen? Dan bepalen wij of risicoafbouw wordt toegepast.
 • Heeft uw klant een beleggingsprofiel met een concreet doel waarvoor een bepaald bedrag nodig is? Of belegt uw klant voor het aanvullen van pensioen? Dan kan uw klant zelf kiezen voor risicoafbouw. 
Op welke datum wordt gestart met risicoafbouw wordt bepaald door het beleggingsdoel en de doeldatum. 

Meer informatie vindt u in de 'Informatiewijzer Aegon Beheerd Beleggen'.
Bij Aegon Beheerd Beleggen heeft uw klant te maken met vier soorten vergoedingen en kosten
Dit zijn vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen, de fondskosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor uw klant beleggen en in- en uitstapkosten.

Uw klant betaalt onderstaande vergoedingen 
Deze vergoedingen brengen we achteraf per kwartaal in rekening: 
 • een vaste servicevergoeding van €30,- (incl. btw) per beleggingsrekening per jaar
 • een beheervergoeding van 0,35% (incl. btw) over het belegd vermogen per jaar
Deze vergoedingen staan na inhouding vermeldt bij de transacties in Mijn Aegon. 

De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen
En zijn dus al van het nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in de kwartaalrapportage. Zo heeft uw klant inzicht in de totale kosten. 
De kosten voor deze fondsen zijn respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten voor de klant zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen is belegd.

De in- en uitstapkosten brengt de fondsbeheerder in rekening om beleggingen in het fonds te kopen of verkopen
Als uw klant geld stort, dan worden participaties in één of twee fondsen aangekocht. Dit noemen wij instappen in een fonds. Neemt uw klant geld op? Dan worden er participaties verkocht. Dit noemen wij uitstappen uit een fonds. Deze in- en uitstapkosten worden verwerkt in de koers van de fondsen. Uw klant betaald alleen in- en uitstapkosten als er wordt gestort of opgenomen van de beleggingsrekening. 

Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vindt u in de 'Informatiewijzer Ontdek alles over Aegon Beheerd Beleggen'  en op onze pagina 'Fondsen en koersen'.
Bij Aegon Beheerd Beleggen heeft uw klant te maken met vier soorten vergoedingen en kosten
Dit zijn vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen, de fondskosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor uw klant beleggen en in- en uitstapkosten.

Uw klant betaalt onderstaande vergoedingen 
Deze vergoedingen brengen we achteraf per kwartaal in rekening: 
 • een vaste servicevergoeding van €30,- (incl. btw) per beleggingsrekening per jaar
 • een beheervergoeding van 0,35% (incl. btw) over het belegd vermogen per jaar
Deze vergoedingen staan na inhouding vermeldt bij de transacties in Mijn Aegon. 

De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen
En zijn dus al van het nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in de kwartaalrapportage. Zo heeft uw klant inzicht in de totale kosten. 
De kosten voor deze fondsen zijn respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten voor de klant zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen is belegd.

De in- en uitstapkosten brengt de fondsbeheerder in rekening om beleggingen in het fonds te kopen of verkopen
Als uw klant geld stort, dan worden participaties in één of twee fondsen aangekocht. Dit noemen wij instappen in een fonds. Neemt uw klant geld op? Dan worden er participaties verkocht. Dit noemen wij uitstappen uit een fonds. Deze in- en uitstapkosten worden verwerkt in de koers van de fondsen. Uw klant betaald alleen in- en uitstapkosten als er wordt gestort of opgenomen van de beleggingsrekening. 

Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vindt u in de 'Informatiewijzer Ontdek alles over Aegon Beheerd Beleggen'  en op onze pagina 'Fondsen en koersen'.
Aegon informeert uw klant automatisch bij een waardedaling van een beleggingsfonds
Als de totale waarde van het beleggingsfonds van uw klant ten opzichte van het begin van het huidige kwartaal met 10% (of meer) daalt. Wij informeren uw klant hier automatisch over per e-mail.

Belegt uw klant nog geen volledig kwartaal?
Dan informeren wij uw klant als de totale waarde van de beleggingsfonds met 10% of meer is gedaald ten opzichte van de beginwaarde.

Uw klant belegt voor de lange(re) termijn
Koersschommelingen horen bij beleggen. Een waardedaling van 10% van een (van de) beleggingsfonds(en) past binnen de bandbreedtes van het risicoprofiel dat behoort bij de portefeuille. 

In de Informatiewijzer Aegon Beheerd Beleggen vindt u meer informatie over het risicoprofiel. In de Aegon Intermediairportal vindt u de actuele waarde van de Aegon Beheerd Beleggen portefeuille. 
 
Uw klant gebruikt hiervoor een webformulier
Dit is het webformulier 'Bankdocumenten opsturen en/of een wijziging aanvragen'. Uw klant vermeldt op het webformulier beide Aegon rekeningnummers en het over te boeken bedrag.

Het is mogelijk om saldo over te boeken tussen de volgende rekeningen:
 • Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente
 • Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop
Voordat we starten met beleggen willen wij zeker weten dat Aegon Beheerd Beleggen geschikt is voor uw klant
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om dit te toetsen. Wij doen dit met een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepalen wij het persoonlijke beleggingsprofiel. Wij beleggen voor uw klant volgens een door ons vastgesteld risicoprofiel dat hoort bij dit beleggingsprofiel. Daarom is het belangrijk dat uw klant ons correcte en actuele informatie verstrekt.

Periodiek ontvangt de klant van ons het document ‘Belangrijke informatie beleggingsrekening’
Klanten vinden dit document in Mijn Aegon. In dit document staat belangrijke informatie over hun beleggingsrekening, het huidige risicoprofiel en de manier waarop voor hen wordt belegd. Het is van belang dat klanten deze informatie controleren en ons informeren als hun persoonlijke informatie niet (meer) klopt. Is er iets veranderd in het beleggingsdoel, de risicohouding, de persoonlijke situatie en/of financiële situatie? Dan geeft de klant dit aan ons door via de vragenlijst. Zo zorgen we ervoor dat er niet op een verkeerde manier wordt belegd. Als alles nog klopt hoeft de klant niets te doen.

U vult samen met de klant de vragenlijst in
Bij een en/of rekening gaat uw klant voor het beantwoorden van de vragen over de risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie uit van de gezamenlijke situatie. Ook als u met één rekeninghouder de vragenlijst invult. Wij gaan ervan uit dat u dit doet met medeweten en instemming van de andere rekeninghouder.

Zie voor meer informatie over de risico's pagina 27 tot en met 29 van de Informatiewijzer.
Als u een aanvraag doet vanuit opgeslagen werk dan geldt de actuele rente
Alleen als u een aanvraag doet vanuit een uitgebrachte offerte geldt de rente van die offerte.
 
Alle offertes en uw opgeslagen werk vindt u onder ‘Opgeslagen werk’
De optie 'Opgeslagen werk' vindt u in het menu 'Bancair' bovenin het scherm. Daar staan zij overzichtelijk bij elkaar in één overzicht. Bij de kolom 'Status' ziet u of de aanvraag is afgerond, de offerte is verstuurd of de offerte is geaccepteerd.