Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Artikelen Evenwichtige belangenafweging bij carve out; oplossing voor knelpunt toeslagen

Evenwichtige belangenafweging bij carve out; oplossing voor knelpunt toeslagen

13 september 2017

Tijdens de mondelinge behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2017 diende het Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) een motie in over mogelijke blokkades voor een zogenoemde carve out. In deze motie constateert zij dat een carve out nu theoretisch mogelijk is, maar dat de Pensioenwet een praktische blokkade opwerpt, met name door artikel 58.

In dit artikel gaan Herman Kappelle en Wichert Hoekert in op de vraag wat een carve out nu precies inhoudt, hoe het in zijn werk gaat, waar de door Lodders gesignaleerde blokkade zit en hoe deze kan worden opgelost. De conclusie is dat een carve out op dit moment juridisch mogelijk is en dat het leidt tot een veelal voor alle betrokkenen (actieven, slapers en gepensioneerden) aantrekkelijkere situatie. Door artikel 58 Pensioenwet, dat gelijke behandeling voorschrijft van slapers en gepensioneerden die hebben deelgenomen aan dezelfde pensioenregeling bij het verstrekken van toeslagen, blijkt het in de praktijk echter vaak lastig om een carve out ook daadwerkelijk te realiseren.

Lees het artikel