Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

PensioenMagazine: Kabinet onderzoekt grensoverschrijdende pensioenuitvoering

13 maart 2017

De Tweede Kamer uitte meerdere malen haar zorg dat Nederlandse bedrijven hun pensioen in het buitenland onderbrengen. Andersom is er weinig animo om buitenlandse pensioenen in Nederland onder te brengen. Het kabinet liet onderzoeken hoe groot de animo is van Nederlandse partijen om hun pensioenregeling in het buitenland onder te brengen en vice versa. Welke overwegingen spelen bij deze keuze een rol en welke knelpunten spelen er? De conclusies van het onderzoek en de reactie van het kabinet zijn niet echt verrassend.

Lees het artikel van Erik Schouten in PensioenMagazine nr. 3, 2017