Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aanpassingen aan Belastingplan 2016

9 december 2015

Op 18 november 2015 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Belastingplan 2016. Het succesvol door de Eerste Kamer loodsen van het wetsvoorstel bleek nog niet zo eenvoudig. Op de valreep wist staatssecretaris Wiebes zich verzekerd van een meerderheid toen de Eerste Kamer fractie van D66 aangaf hiermee in te kunnen stemmen. Dit betekent een aantal aanpassingen aan het wetsvoorstel. 

Novelle

De aanpassingen aan het wetsvoorstel moeten eerst door de Tweede Kamer worden aangenomen. Daarvoor dient Wiebes zo snel mogelijk een novelle in. Een novelle is een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer in behandeling heeft of al wel is aangenomen, maar nog niet van kracht is geworden. De Eerste Kamer stelt de plenaire behandeling uit of schorst deze tot de Tweede Kamer deze novelle aanneemt. Op 16 december nam de Tweede Kamer de novelle aan.

Inhoud novelle Belastingplan

Arbeidskorting

Het kabinet gaat vanaf 2017 de arbeidskorting trager afbouwen. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten.

Ouderenkorting 

Vanaf 2017 is structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt bovenop de eerder toegezegde verhoging van de ouderenkorting, eveneens met € 100 miljoen. Met beide verhogingen maakt het kabinet een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 structureel.

Box 3

In 2016 gaat het heffingsvrije vermogen voor box 3 met € 3.000 omhoog, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Na indexatie bedraagt het heffingsvrije vermogen € 24.437. Hiermee wordt in 2016 grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingsvrije vermogen € 25.000 zal bedragen. 

Kinderopvangtoeslag 

Het kabinet verhoogt de kinderopvangtoeslag per 2017 structureel met € 100 miljoen extra. 

Verruiming gemeentelijke belastingen 

Het kabinet komt voor de zomer van 2016 met een voorontwerp van een wetsvoorstel. Dat kan als basis dienen voor een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar de gemeentelijke belastingen met € 4 miljard. Dit moet koopkrachtneutraal gebeuren, de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact laten en tegelijkertijd leiden tot minimaal 15.000 tot 20.000 extra banen. Randvoorwaarden zijn voor het kabinet dat gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, dat voorkomen wordt dat lasten eenzijdig afgewenteld worden op specifieke groepen, dat het stelsel goed uitvoerbaar is en de totale lastendruk (Rijk plus lokale overheden) gelijk blijft.

Dekking

De maatregelen uit de novelle worden budgettair gedekt door het tarief in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 en in 2017 minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%.

Conclusie

Van de oppositiepartijen gaat na het CDA nu ook D66 akkoord met het Belastingplan 2016. Hierdoor is er een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is maar goed ook. Het zou toch raar zijn als vanwege partijpolitieke redenen een lastenverlichting voor de belastingbetaler van € 5 miljard volgend jaar niet ingevoerd zou kunnen worden. 

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief Novelle Belastingplan 2016, 8 december 2015 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 9 december 2015