Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aantal in Nederland actieve buitenlandse pensioenfondsen gelijk gebleven

7 augustus 2015

Het aantal buitenlandse pensioenfondsen dat actief is op de Nederlandse markt bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht van EIOPA, de Europese toezichthouder op verzekeringen en pensioenen.

Aantal grensoverschrijdende IORPs gestegen

Volgens een Europese richtlijn kunnen pensioenfondsen sinds 2003 pensioenregelingen uit andere landen uitvoeren. Dit zijn dan pan-Europese pensioenfondsen, ook wel afgekort als IORPs (Institutions for occupational retirement provision). Verzekeraars (die ook grensoverschrijdend kunnen werken) vallen onder een andere Europese richtlijn. 
Volgens het jaarlijkse onderzoek van EIOPA steeg het aantal IORPs dat grensoverschrijdend actief is in het afgelopen jaar van 86 naar 88. Van dit aantal zijn er 76 daadwerkelijk actief, één meer dan vorig jaar. Deze grensoverschrijdende IORPs verrichten vanuit acht lidstaten hun diensten. Groot-Brittannië, Ierland en België huisvesten de meeste grensoverschrijdende IORPs (resp. 25, 23 en 13). De relatie tussen het vestigingsland van de IORP en het land waarin deze actief is, laat zich schetsen in onderstaande tekening. 

Te verwaarlozen aantal

Het aantal IORPs met grensoverschrijdende activiteiten is minimaal. Op een totaal van ongeveer 110.0000 IORPs in de EEA[1]  is een aantal van 76 actieve IORPs een te verwaarlozen aantal (nog geen 0,07%). Daarnaast bedienen de meeste IORPs maar één of twee andere lidstaten en vinden veel grensoverschrijdende activiteiten plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten van IORPs gaat niet erg snel. Op 31 januari 2007 waren er 48 IORPs grensoverschrijdend geregistreerd. Dat is dus gestegen tot 88 in 2015.

Aantal buitenlandse IORPs in Nederland gelijk gebleven

Het aantal actieve buitenlandse IORPs op de Nederlandse markt is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven op 13. Deze IORPs zijn vooral gevestigd in België (vier), Luxemburg (drie) en in Groot-Brittannië (drie). Opvallend nieuw land waar een grensoverschrijdende IORP is gevestigd, is Malta. De 13 IORPs zijn afkomstig uit de volgende lidstaten:

Land van herkomstAantal actieve IORPsIORP actief in
België

4

Alle vier alleen in Nederland

Groot-Brittannië

3

  • Alleen in Nederland
  • Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Tjechië
  • Nederland, Denemarken en Ierland
Luxemburg

3

  • Nederland
  • Nederland en Ierland
  • Nederland, Denemarken en Liechtenstein
Liechtenstein

1

Nederland en Groot-Brittannië

Ierland

1

Nederland en Groot-Brittannië

Malta

1

Nederland

 

Conclusie

Sinds de inwerkingtreding van de IORP-richtlijn in 2005 valt het aantal grensoverschrijdende pensioenfondsen tegen. Dat is één van de redenen waarom  de Europese Commissie een herziening van de richtlijn voorstelt. De belangrijkste obstakels voor grensoverschrijdende  uitvoering van pensioenregelingen kunnen echter niet door een eventuele herziening van de richtlijn worden opgelost. Denk hierbij aan het lokale sociale-, arbeids- en fiscale recht dat van toepassing blijft op de pensioenregeling die in een ander land wordt uitgevoerd. Daarover gaat de richtlijn niet.
Nederlandse pensioenfondsen en PPI’s zijn IORPs en kunnen grensoverschrijdend werken. Uit het overzicht van EIOPA blijkt dat er vanuit Nederland geen enkele IORP grensoverschrijdend werkt. 

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bronnen:

  • 2015 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs
  • 2014 Report on cross border IORP market developments

 

[1] EEA (European Economic Area): de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.