Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aantal in Nederland actieve buitenlandse pensioenfondsen stijgt licht

5 april 2017

Het aantal buitenlandse pensioenfondsen dat actief is op de Nederlandse markt stijgt licht ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht van EIOPA, de Europese toezichthouder op verzekeringen en pensioenen. 

Aantal grensoverschrijdende IORPs gestegen

Volgens een Europese richtlijn kunnen pensioenfondsen sinds 2003 pensioenregelingen uit andere landen uitvoeren. Dit zijn dan pan-Europese pensioenfondsen, ook wel afgekort als IORPs (Institutions for occupational retirement provision). Verzekeraars (die ook grensoverschrijdend kunnen werken) vallen onder een andere Europese richtlijn.

Volgens het jaarlijkse onderzoek van EIOPA[1] steeg het aantal IORPs dat een grensoverschrijdende licentie heeft in het afgelopen jaar van 88 naar 90. Van dit aantal zijn er 79 daadwerkelijk actief, drie meer dan de periode daarvoor. Deze grensoverschrijdende IORPs verrichten vanuit acht lidstaten hun diensten. Groot-Brittannië, Ierland en België huisvesten de meeste grensoverschrijdende IORPs (resp. 25, 28 en 13).

Te verwaarlozen aantal

Het aantal IORPs met grensoverschrijdende activiteiten is minimaal. Op een totaal van ongeveer 113.000 IORPs in de EEA[1] is een aantal van 79 actieve IORPs een te verwaarlozen aantal (nog geen 0,07%). Daarnaast bedienen de meeste IORPs maar één of twee andere lidstaten en vinden veel grensoverschrijdende activiteiten plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten van IORPs gaat niet erg snel. Op 31 januari 2007 waren er 48 IORPs grensoverschrijdend geregistreerd. Dat is dus gestegen tot 90 in 2015.

Aantal buitenlandse IORPs in Nederland gestegen

Het aantal actieve buitenlandse IORPs op de Nederlandse markt steeg ten opzichte van vorige periode met drie tot zestien. Deze IORPs zijn vooral gevestigd in België (vijf), Luxemburg (drie) en in Groot-Brittannië (drie). De zestien IORPs zijn afkomstig uit de volgende lidstaten:

Land van herkomstAantal actieve IORPsIORP actief in...

België

5

Alle vier alleen in Nederland

Groot-Brittanië 

3

 

Alleen in Nederland

Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Tsjechië

Nederland, Denemarken en Ierland

Luxemburg

3

Nederland

Nederland en Ierland

Nederland, Denemarken en Liechtenstein

Liechtenstein

2

Nederland en Groot-Brittannië

Nederland, Denemarken, België en Zweden

Ierland

1

Nederland en Groot-Brittannië

Malta

1

Nederland

Oostenrijk

1

Nederland, Denemarken en Liechtenstein

Conclusie

Sinds de inwerkingtreding van de IORP-richtlijn in 2005 valt het aantal grensoverschrijdende pensioenfondsen tegen. Dat is één van de belangrijkste redenen om de richtlijn te herzien. Zie ook ons nieuwsbericht van 20 september 2016). De belangrijkste obstakels voor grensoverschrijdende  uitvoering van pensioenregelingen worden echter niet door een herziening van de richtlijn opgelost. Denk hierbij aan het lokale sociale-, arbeids- en fiscale recht dat van toepassing blijft op de pensioenregeling die in een ander land wordt uitgevoerd. Daarover gaat de richtlijn niet.[1] Vanwege een aangepaste methodiek die EIOPA hanteert, zien deze gegevens op de verschillen tussen 1 juni 2015 en 31 december 2015. 

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur Aegon Adfis

Bronnen:

  • 2016 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs
  • 2015 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs

[1] Vanwege een aangepaste methodiek die EIOPA hanteert, zien deze gegevens op de verschillen tussen 1 juni 2015 en 31 december 2015.
[2] EEA (European Economic Area): de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.