Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aanvulling verzamelbesluit lijfrente

5 februari 2015

De Staatssecretaris van Financiën breidt het verzamelbesluit lijfrente uit met de goedkeuring voor lijfrentepremieaftrek voor de vertraagde premie-incasso’s. Hierdoor kan hij een eerder genomen besluit intrekken. 

Lijfrente premieaftrek 

In ons bericht van 10 februari 2014 gingen wij in op het besluit  over de vertraagde premie-incasso door invoering van de IBAN. Voor de volledigheid herhalen we hier de hoofdzaken van dit bericht.

In 2014 is het Nederlandse betalingssysteem overgegaan op de Single Euro Payments Area, de SEPA. Dit Europese betalingssysteem vereist dat bankrekeningnummers worden omgezet naar IBAN-rekeningnummers. In de praktijk is gebleken dat in december 2013 aangeboden automatische premie-incasso's in een aantal gevallen sterk vertraagd zijn uitgevoerd als gevolg van de omzetting naar IBAN- rekeningnummers. Daardoor zijn betalingen voor onder andere lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen pas begin januari 2014 afgeschreven van de rekeningen van de betreffende belastingplichtigen.

De vertraagde uitvoering van de premie-incasso’s kan vervelende fiscale consequenties  hebben voor de aftrek van premies voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Want als de overschrijvingen pas in 2014 plaatsvinden, mogen de premies van deze verzekeringen volgens de Wet niet meer in 2013 worden afgetrokken. Ook bij de bepaling van het rendementsgrondslag in box 3 wordt nog geen rekening gehouden met de betaling van deze premies. 

De nadelige fiscale gevolgen van het te late afschrijven draait de Minister van Financiën terug in dit Beleidsbesluit.

Besluit 

De Staatssecretaris keurt in het Besluit goed, dat premies die door een vertraagde incasso pas zijn betaald in 2014, voor de inkomstenbelasting toch in 2013 in aftrek mogen worden gebracht. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de belastingplichtige deze premie niet nogmaals in 2014 in aftrek brengt. Hetzelfde geldt als door vertraagde premie-incasso de premies voor lijfrente 2014 pas zijn betaald in 2015. 

De belastingplichtige zal bij zijn aangifte inkomstenbelasting wel zelf attent moeten zijn op een correctie van de rendementsgrondslag in box 3. Want ondanks dat de Staatssecretaris uitvoerders verzoekt om bij de renseignering rekening te houden met deze goedkeuring is het maar de vraag of dat altijd gebeurd.

Commentaar

Deze aanvulling op het verzamelbesluit lijfrente is in feite niet meer dan een technische correctie. De goedkeuring in het in 2014 uitgebrachte besluit over de vertraagde premie-incasso van lijfrente wordt toegevoegd aan het verzamelbesluit. Het besluit van 2014 wordt ingetrokken. Nieuw is dat de goedkeuring ook geldt voor de vertraagde premie-incasso in 2014. 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Wijzigingsbesluit Lijfrenten en pu's; wijziging van het besluit van 13 juni 2012, BLKB2012 / 283M

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 4 februari 2015