Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Afzien van pensioen is belast (2)

12 juni 2017

Ook het gerechtshof vindt dat bij verrekening van het pensioen in eigen beheer  met de rekeningcourantschuld van de DGA, de DGA het pensioen moet aangeven als belastbaar inkomen. 

Rechtbank

Bij de ontbinding van de vennootschap verrekent de BV het pensioen in eigen beheer met de rekeningcourantschuld van de DGA. Volgens de rechtbank Den Haag telt de inspecteur terecht de waarde van de pensioenaanspraak bij het inkomen van de DGA. Wij schreven daarover in ons bericht van 19 december 2016.

In deze casus besloot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van een Holding BV (BV) tot ontbinding van de vennootschap. Partijen besloten de pensioenaanspraken te verrekenen met de rekeningcourantschuld van de DGA. De rechtbank concludeerde dat daardoor fiscaal sprake is van afkoop van pensioen en dat de inspecteur de waarde van de pensioenaanspraken terecht in het belastbare inkomen van de DGA had opgenomen. Ook de ter zake van de afkoop in rekening gebrachte revisierente van 20% over de waarde  van de pensioenaanspraken vond de rechtbank terecht.

De DGA ging tegen deze uitspraak in beroep. Volgens hem ligt aan het afzien van de pensioenaanspraken geen financiële transactie ten grondslag. Daardoor kan er volgens hem geen sprake zijn van afkoop. De DGA vindt ook dat hij in een nadeligere positie wordt geplaatst dan DGA ’s die onder het toekomstige fiscale pensioenregime hun in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken fiscaal voordelig kunnen afkopen. Hij verwijst daarbij naar het Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. 

Gerechtshof

Het Hof Den Haag neemt de argumentatie van de rechtbank over. Op grond daarvan is er sprake van afkoop in fiscale zin. De stelling van de DGA dat hij wordt benadeeld neemt het hof niet over. Want zij mag alleen maar beslissen over het huidige recht en niet over mogelijk toekomstig recht. 

Commentaar

In het commentaar bij ons bericht van 19 december 2016 stelden wij dat het jammer was voor de DGA dat voor hem de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nog niet geldt. Want in dat geval had de DGA het pensioen voor een deel kunnen prijsgeven en daarna kunnen afkopen. Door het prijsgeven en de belastingkorting op de afkoop was de bijtelling lager en was er geen revisierente verschuldigd. De DGA beroept zich bij het hof nog op deze toekomstige wetgeving. Maar dat is tevergeefs omdat het hof niet mag oordelen over mogelijke toekomstige wetgeving. Dat is logisch want anders geeft het hof terugwerkende kracht aan de wetgeving. En daarmee zou het hof haar boekje te buiten gaan.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Den Haag, 29 maart 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 juni  2017.