Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Alweer een stukje overgangsrecht transitievergoeding

26 februari 2015

Met ingang van 1 juli 2015 heeft de werknemer bij ontslag recht op een wettelijke transitievergoeding. Werkgevers zijn deze vergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan. Dit zorgt voor problemen in het midden en kleinbedrijf. Daarom heeft minister Asscher een overgangsregeling getroffen. 

Transitievergoeding

In de horeca en de land- en tuinbouw werken werkgevers vaak met tijdelijke arbeidskrachten. Deze tijdelijke krachten worden vaak elk jaar opnieuw ingehuurd. Wanneer de duur van het tijdelijk contract langer is dan zes maanden, dan is de periode waarin niet wordt gewerkt minder dan zes maanden. Met als gevolg dat die werkgevers na het einde van zo’n tijdelijk contract misschien een transitievergoeding moet betalen. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). 

Voor WWZ worden opeenvolgende contracten waarvan de tussenperiode korter is dan zes maanden namelijk bij elkaar geteld. Dit betekent dat veel van deze tijdelijke arbeidskrachten, als ze na 1 juli 2015 niet meer worden ingehuurd, recht hebben op een transitievergoeding. Volgens de WWZ moet bij de bepaling van de transitievergoeding ook rekening worden gehouden met arbeidscontracten voor 1 juli 2015. Dat betekent dat werkgevers aan deze werknemers direct een hoge transitievergoeding moeten betalen.

Overgangsrecht

De regering vindt de hoge transitievergoeding voor tijdelijke werknemers in de horeca, recreatie  en de land- en tuinbouw nu niet gewenst. Daarom komt Minister Asscher met het  volgende.

  • Bij  tijdelijke arbeidscontracten hoeven werkgevers voor de berekening van de transitievergoeding geen rekening te houden met werkzaamheden vóór 1 juli 2012. 
  • Een werkgever hoeft een  transitievergoeding niet direct te betalen als hij de (tijdelijke) werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan.
  • Als een werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als de periode tussen de achtereenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten korter is dan drie maanden. Hierdoor hoeft die werkgever deze werknemer pas een transitievergoeding te betalen wanneer het vaste contract twee jaar heeft bestaan.  

Commentaar

Door dit overgangsrecht worden weer wat scherpe randjes van de WWZ geschaafd. Dat gebeurde eerder deze maand ook voor situaties waarin werkgevers bij ontslag na 1 juli 2015 geconfronteerd worden met een betalingsverplichting van zowel een ontslag-  als de transitievergoeding. In ons bericht van 4 februari 2015 beschreven we die overgangsmaatregel. De inhoud van de WWZ kunt u vindt u in ons bericht van 13 juni 2014.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 24 februari 2015.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 februari 2015