Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Amerikaanse die in Nederland woont, verzoekt Kamer om hulp over FATCA

20 juni 2016

Mevrouw Y is in de VS geboren. Ondanks dat zij al erg lang in Nederland woont en geen binding met de VS heeft, blijft zij Amerikaans staatsburger. Zij roept de hulp in van de Nederlandse overheid omdat zij erg veel last heeft van de Amerikaanse wet FATCA.

Wat is FATCA ook al weer?

De Amerikaanse wet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) heeft als doel belastingontduiking door Amerikanen te voorkomen. Deze wet verplicht financiële instellingen uit de hele wereld om gegevens over rekeninghouders met de Amerikaanse nationaliteit te verstrekken aan de belastingdienst van de Verenigde Staten (de IRS). Financiële instellingen in Nederland verstrekken deze gegevens niet rechtstreeks aan de IRS maar doen dat via de Nederlandse belastingdienst. FATCA is ook van toepassing op levensverzekeringen en bancaire- en beleggingsproducten. Pensioen-, lijfrente- en schadeverzekeringen zijn uitgesloten. Zie verder onze nieuwsberichten van bijvoorbeeld 26 augustus 2015 en van 19 december 2013.

Zowel bestaande als nieuwe klanten van financiële instellingen én natuurlijke- en rechtspersonen vallen onder de reikwijdte van FATCA. Een Amerikaans staatsburger is belastingplichtig in de VS (hij is dan een zogenoemd ‘US Person’). Maar ook in andere gevallen kan een particulier een US Person zijn. Soms is een dubbele nationaliteit mogelijk. Zie voor meer informatie de website van de IRS.

Belastingsysteem VS gebaseerd op nationaliteit

De VS kennen, in tegenstelling tot bijna alle andere landen, een belastingsysteem dat is gebaseerd op nationaliteit en niet op inwonerschap. Dit betekent dat personen met de Amerikaanse nationaliteit verplicht zijn belastingaangifte te doen in de VS. Iemand is Amerikaans staatsburger wanneer hij of zij in de VS is geboren, ongeacht de nationaliteit van de ouders.

Mevrouw Y is in de VS geboren. Daarom merken de VS deze mevrouw aan als Amerikaans staatsburger. Ook al is zij al zeer langdurig woonachtig in Nederland en heeft zij verder geen binding met de VS.

FATCA leidde er mede toe dat veel mensen zich bewust werden dat zij belastingplichtig zijn in de VS. Bij deze mensen, zoals bij mevrouw Y, heerst volgens staatssecretaris Wiebes een gevoel van onmacht en onrechtvaardigheid. Mevrouw Y vraagt of de Nederlandse overheid iets voor haar kan betekenen.

Toezegging Wiebes aan de Tweede Kamer

Wiebes betreurt het dat mevrouw Y en andere Nederlanders met een Amerikaans staatsburgerschap hiermee geconfronteerd worden. Nederland kan het Amerikaanse stelsel echter niet veranderen. De VS zijn zelf verantwoordelijk en soeverein in de inrichting van het eigen fiscale stelsel. Het is duidelijk dat deze mensen nadelige gevolgen van deze Amerikaanse belastingplicht ondervinden. “Ik heb aan de leden van de fracties van de Tweede Kamer toegezegd dat ik zal kijken of, en zo ja op welke wijze, ik samen met andere landen de VS nogmaals kan wijzen op de grote gevolgen voor niet-inwoners van de VS met een Amerikaans staatsburgerschap en te vragen welke oplossingen de VS kan bieden” aldus Wiebes.

Commentaar

De Amerikaanse fiscale regelgeving is bijzonder. In vrijwel alle andere gevallen moet de belastingplichtige in zijn woonland belasting over zijn wereldinkomen betalen. In de VS is dat anders: als US Person moet je (vrijwel) altijd belastingaangifte in de VS doen, ook al woon je in een ander land. Het verdrag Nederland-Verenigde Staten bepaalt echter dat loon in beginsel belast wordt in de woonstaat van de belastingplichtige. Datzelfde geldt voor pensioen- en lijfrente-uitkeringen.

Het Amerikaanse initiatief vindt ondertussen internationaal navolging. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) stelt regels op voor internationale gegevensuitwisseling.

Voor het beleid van Aegon met betrekking voor FATCA: kijk hier.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief betreffende antwoorden op Kamervragen over verzoek om hulp in verband met FATCA, 15 juni 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 juni 2016.