Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Antwoorden op Kamervragen over ”oneigenlijk gebruik pensioenknip”

21 januari 2016

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over "het oneigenlijk gebruik van de pensioenknip". 

 

Onderzoek AFM over pensioenknip

De Tweede Kamer stelde de vragen naar aanleiding van een onderzoek van de AFM eind 2015 over de praktijk rond pensioenknip. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat de meeste verzekeraars de pensioenknip alleen aan eigen deelnemers aanbieden. De AFM concludeerde ook dat informatie over de pensioenknip niet altijd evenwichtig is. Verzekeraars leggen vaak de nadruk op de mogelijke nadelen, terwijl de mogelijke voordelen vaak minder prominent naar voren komen. Dit komt onder meer doordat de mogelijke voordelen veelal onzeker zijn, terwijl de mogelijke nadelen geen onzekere elementen kennen. Dit neemt volgens de AFM niet weg dat evenwichtige informatie alle relevante voor- en nadelen expliciet zou moeten bevatten. 

Staatssecretaris over uitvoering pensioenknip bij verzekeraars

Eén van de vragen aan de staatssecretaris ging erover dat sommige pensioenuitvoerders er voor kiezen om enkel mee te werken aan de pensioenknip aan de eigen deelnemers. In haar reactie schrijft Klijnsma dat ondanks de verplichting om mee te werken aan de pensioenknip bij hun eigen deelnemers, verzekeraars niet verplicht zijn om een offerte voor de pensioenknip uit te brengen aan deelnemers van buiten. De contractsvrijheid brengt met zich mee dat zij zelf kunnen afwegen of zij een deelnemer accepteren. Zij kondigt aan dit punt nogmaals te bespreken met het Verbond van Verzekeraars om te bevorderen dat verzekeraars welwillend omgaan met verzoeken voor de pensioenknip.

Over de informatieverstrekking over de pensioenknip zegt Klijnsma het volgende. De informatie dient ‘evenwichtig’ te zijn. Dit betekent dat alle relevante voor- en nadelen expliciet in beeld moeten worden gebracht. Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de pensioenknip vind zij het begrijpelijk dat verzekeraars de mogelijke risico’s en nadelen duidelijk in beeld brengen. Dat neemt niet weg dat ook de relevante voordelen expliciet in beeld moeten worden gebracht. De deelnemer moet aan de hand van de in kaart gebrachte voor- en nadelen in de gelegenheid zijn om een goede afweging voor zichzelf te maken. 

Commentaar

Verzekeraars volgen een eigen beleid bij het aanbieden van de pensioenknip. Aegon biedt als enige van de zes grote verzekeraars de pensioenknip aan voor zowel eigen pensioenkapitaal als voor pensioenkapitaal dat afkomstig is van andere uitvoerders. De AFM complimenteert Aegon daarvoor. Zij vindt dit positief, omdat deelnemers hierdoor kunnen shoppen. Voor de voorwaarden, kosten en dergelijke verwijzen wij naar de uitgebreide website van Aegon over de pensioenknip

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Beantwoording Kamervragen door Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 januari 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 januari 2016