Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws AOW-bedragen, franchises en 100.000 grens 2018

AOW-bedragen, franchises en 100.000 grens 2018

14 december 2017

Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid publiceerde de AOW-bedragen voor 2018. Ook de AOW-franchises 2018 zijn bekend gemaakt. 

AOW 2018

1 januari 2018

AOW-50% (*)

AOW 70% (*)

Bruto per maand

Premie ZVW

Loonheffing

Netto per maand (a)

Vakantie uitkering

Premie ZVW

Loonheffing

Netto per maand (b)

Totaal netto per maand (a+b)

782,95

44,24

0,00

738,71

51,01

2,88

0,00

48,13

786,84

1.148,40

64,88

0,00

1.083,52

71,42

4,03

0,00

67,39

1.150,91

 

(*) 50% voor een gehuwde of samenwonende en 70% voor een alleenstaande. Deze bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen en exclusief de nominale zorgpremie en zorgtoeslag.

AOW-franchises 2018

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond op hele euro’s. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2018 is voor respectievelijk een eind- en middelloonregeling dus € 15.099 en € 13.344.

Voor pensioenregelingen van directeuren grootaandeelhouder die geheel of gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2018 voor pensioen in eigen beheer is € 22.085 bij een eindloonregeling en € 19.518 bij een middelloonregeling. 

AOW-franchise 2018 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2018: 

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

10.655

-

1,483%

12.057

1,701%

1,788%

12.028

1,483%

1,570%

13.610

 

Maximum pensioengevend loon 2018 bedraagt € 105.075 

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 berekenen wij op € 105.075.

Commentaar

De hogere franchises voor DGA’s met pensioen in eigen beheer blijven ook na 2017 relevant. Zolang de DGA zijn pensioen in eigen beheer niet heeft afgekocht of omgezet in een ODV, is er namelijk sprake van (gedeeltelijk) eigen beheer. Ook als een gedeelte is verzekerd.

Voor pensioenregelingen waarin het ouderdomspensioen is gebaseerd op een middelloonregeling of een beschikbare premieregeling en het partnerpensioen op een eindloonregeling (de zogenoemde combiregeling) keurt de staatssecretaris goed dat daarvoor één franchise - de middelloonfranchise - gehanteerd mag worden. Dit mag niet in combinatie met de partnerpensioenknip. Deze goedkeuring staat in  het besluit van 24 november 2017. De staatssecretaris zegde toe deze tijdelijke goedkeuring permanent te maken. Wij schreven daarover in ons nieuwsbericht van 11 november 2016.  

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 december 2017

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: