Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws AOW-bedragen, franchises en aftoppingsgrens 2020

AOW-bedragen, franchises en aftoppingsgrens 2020

2 december 2019

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid publiceerde onder meer de AOW-bedragen en het minimumloon voor 2020. Kort daarna maakte het ministerie van Financiën de AOW-franchises 2020 en de aftoppingsgrens van het pensioengevend salaris bekend.

AOW 2020

1 januari 2019

AOW-50% (*)

AOW 70% (*)

Bruto per maand

Premie ZVW

Loonheffing

Netto per maand (a)

Vakantie uitkering

Premie ZVW

Loonheffing

Netto per maand (b)

Totaal netto per maand (a+b)

833,92

45,45

0,00

788,47

51,46

2,80

0,00

48,66

837,13

1.230,24

67,05

0,00

1.163,19

72,04

3,93

0,00

68,11

1.231,30

 

(*) 50% voor een gehuwde of samenwonende en 70% voor een alleenstaande. Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden en exclusief de nominale zorgpremie en zorgtoeslag

Minimumloon

Het minimumloon vanaf 21 jaar is in 2020 € 1.653,60 bruto per maand. Dit bedrag is exclusief vakantietoeslag.

AOW-franchises 2020

Sinds 2015 is er onderscheid tussen de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling enerzijds en de eindloonregeling anderzijds. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is de franchise factor 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond op hele euro’s. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2020 is voor respectievelijk een eind- en middelloonregeling dus € 16.030 en € 14.167.

Voor pensioenregelingen van directeuren grootaandeelhouder (DGA) die geheel of gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet worden uitgegaan van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2020 voor pensioen in eigen beheer is € 23.578 bij een eindloonregeling en € 20.837 bij een middelloonregeling.

AOW-franchise 2020 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2020:

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

11.312

-

1,483%

12.800

1,701%

1,788%

12.770

1,483%

1,570%

14.449

 

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2020

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020 is voorlopig vastgesteld op € 110.111.

Commentaar

De AOW-uitkeringen stijgen in 2020 met ongeveer 10%. Dit heeft gevolgen voor de franchises.

Volgens de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) is het tot 2020 mogelijk om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een ODV. Daarna is deze omzetting en afkoop niet meer mogelijk. De hogere franchises voor DGA’s met pensioen in eigen beheer blijven relevant voor DGA’s die hun PEB niet hebben afgekocht of omgezet in een ODV. Voor hen is er namelijk nog steeds sprake van (gedeeltelijk) eigen beheer.

Voor de AOW-franchises bij lagere opbouwpercentages geldt het voorbehoud van definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa UBLB. Een vergelijkbaar voorbehoud maakt het ministerie voor het maximum pensioengevend loon voor 2020. Voor het maximum pensioengevend loon geldt het voorbehoud dat dit definitief wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. De ervaring leert dat heel sporadisch wordt afgeweken van deze voorlopige bedragen.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 29 november 2019

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: