Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws AOW- en pensioenrichtleeftijd niet omhoog

AOW- en pensioenrichtleeftijd niet omhoog

5 november 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde de nieuwe prognoses over de levensverwachting van 65-jarigen in 2024. Op basis van deze berekeningen blijft de AOW-leeftijd in 2024 ook op 67 jaar en 3 maanden. De pensioenrichtleeftijd blijft in 2020 op 68 jaar.

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

Vorig jaar is de AOW-gerechtigde leeftijd voor 2023 vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. Recente berekeningen van het CBS wijzen uit dat een 65-jarige in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar blijft leven. Dat komt neer op ongeveer twintig jaar en ruim zeven maanden. De AOW-leeftijd in 2024 blijft daarom staan op 67 jaar en drie maanden. Minister Koolmees van Sociale Zaken schreef dit in een brief aan de kamer op 1 november 2018.

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd vastgelegd. Volgens deze wet vindt er met ingang van 2022 een automatische koppeling plaats met de ontwikkeling van de levensverwachting. Een eventuele verdere verhoging van de AOW-leeftijd berekent het CBS jaarlijks aan de hand van de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het ministerie moet een dergelijke verhoging op basis van de resterende levensverwachting vijf jaar van te voren aankondigen.

Verhoging in

Verhoging in maanden

AOW-leeftijd

Betreft personen geboren:

2018

3

66

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2019

4

66 + 4 maanden

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2020

4

66 + 8 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2021

4

67

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2022

3

67 + 3 maanden

na december 1954 en voor 1 oktober 1955

2023

0

67 + 3 maanden

na september 1955 en voor 1 oktober 1956

2024

0

67 + 3 maanden

na september 1956 en voor 1 oktober 1957

 

Pensioenrichtleeftijd 2020

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare wijze gekoppeld aan de levensverwachting. Op grond van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2030 blijft de pensioenrichtleeftijd ook in 2020 68 jaar.

Commentaar

Het CBS maakte op 1 november de raming van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2024 en 2030 bekend. Het CBS gaat in de nieuwe prognoses uit van een gemiddeld resterende levensverwachting op 65- jarige leeftijd van 20,63 in 2024 en van 21,30 in 2030 (was 20,48 in 2023 en 21,15 in 2029). Hoewel we dus ouder blijven worden, is de stijging van de resterende levensverwachting nog steeds op een lager niveau dan in 2016 door het CBS is geraamd. En op basis waarvan op grond van de geldende wetssystematiek in 2017 de AOW-leeftijd is verhoogd.

Het kabinet stelde, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2024 vast. Die blijft in 2024 67 jaar en drie maanden, net als in 2022 en 2023. Deze mededeling zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Personen die geboren zijn vóór oktober 1957 weten nu zeker wanneer hun AOW ingaat: uiterlijk wanneer zij 67 jaar en 3 maanden zijn.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief AOW-leeftijd in 2024, Ministerie van Sociale Zaken, 1 november 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 november 2018