Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AOW-Franchise 2015

21 november 2014

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd. Met ingang van 2015 hanteert het CAP verschillend minimale franchises voor eindloon- en middelloonregelingen.

AOW-franchise 2015

De franchises voor 2015 zijn gebaseerd op de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde bedragen voor de AOW-uitkeringen per 1 januari 2015. Deze bedragen zijn

 Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslagOngehuwd
01-01-20159.48218.96313.867

 

De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling bedraagt in 2015 1,875%. Dat betekent dat de minimale AOW-franchise in die regelingen in 2015 is gebaseerd op 100/75 x de AOW-uitkering. Het maximale opbouwpercentage voor een eindloonregeling bedraagt in 2015 1,657%. Dat betekent dat de minimale AOW-franchise in die regelingen in 2015 is gebaseerd op 100/66,28 x de AOW-uitkering. In bedragen:

 Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd 
 MLELMLELMLEL
01-01-201512.64214.30525.28428.61018.48920.921

 

AOW-franchise 2015 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal is toegestaan mag u een lagere AOW-franchise toepassen. Dit staat in het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting (UBLB). Voor het jaar 2015 moet de Raad van State de wijziging van UBLB voor 2015 nog beoordelen. De hieronder opgenomen bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2015 gelden dan ook onder voorbehoud:

 

max 1,701 %

ML

max 1,788%

ML

max 1,483%

EL

max 1,570%

EL

201510.09511.39511.42412.894
 

max 1,95%

ML

max 2,005%

ML

max 1,7%

EL

max 1,8%

EL

201411.00512.25111,00512,251

Commentaar

Het CAP heeft in de publicatie ook nog de AOW- franchises van de voorafgaande jaren opgenomen. Daarbij maakt het CAP geen onderscheid tussen middelloon en eindloon. Als we kijken naar de formule die wordt gehanteerd voor de franchise is dat vreemd. Want in dat geval zou de AOW-franchise vanaf 1999 voor middelloonregelingen lager zijn. Wellicht biedt dit enige ruimte als in een middelloonregeling in het verleden te hoge aanspraken zijn opgebouwd of bij inhaal of inkoop binnen deze regeling.

Auteur: Paul Lavrijssen
Bron: www.belastingdienstpensioensite.nl Vragen en antwoorden 19 november 2014