Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AOW-franchises en €100.000-grens 2016 bekend

7 december 2015

Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid publiceerde onlangs onder meer de hoogte van de AOW-uitkeringen voor 2016. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) berekende hiermee de nieuwe AOW-franchises en publiceerde deze AOW-franchises en de aftoppingsgrens op haar site. Voor alle bedragen maakt het CAP het uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

AOW 2016

1 januari 2016

AOW 50% *

AOW 70% *

Bruto per maand

€ 758,39

€ 1.112,67

Premie ZVW

€ 41,71

€ 61,19

Loonheffing

€ 0,00

€ 0,00

Netto per maand (a)

€ 716,68

€ 1.051,48

Vakantieuitkering

€ 51,12

€ 71,56

Premie ZVW

€ 2,81

€ 3,93

Loonheffing

€ 0,00

€ 0,00

Netto per maand (b)

€ 48,31

€ 67,63

Totaal netto per maand (a+b)

€ 764,99

€ 1.119,11

* Deze bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen en exclusief de nominale zorgpremie en zorgtoeslag.

 

AOW-franchises 2016

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. 

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake  van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2016 is voor respectievelijk een eind-  en middelloonregeling dus € 14.657 en € 12.953.

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur-grootaandeelhouder zijn en die geheel of gedeeltelijk  in eigenbeheer worden uitgevoerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2016 voor pensioen in eigen beheer  is € 21.441 bij een eindloonregeling en € 18.948 bij een middelloonregeling. 

AOW-franchise 2016 bij verlaagde opbouw 

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2016: 

Middelloon

 

 

Eindloon

 

 

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

10.343

-

1,483%

11.704

1,701%

1,788%

11.675

1,483%

1,570%

13.211

Maximum pensioengevend loon 2016 bedraagt € 101.519

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2016 berekende het CAP op € 101.519. Dit bedrag berekende het CAP door het voor 2015 geldende maximum pensioengevend loon te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor van het per 1 januari 2016 in te voeren artikel 10.2b, derde lid, van de Wet IB 2001. 

Voor de omvang van het in 2016 geldende maximum pensioengevend loon geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Rekenregels 2016; bijlage II1, Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid;

www.belastingdienstpensioensite.nl Vragen en antwoorden 3 december 2015 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 december 2015