Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AOW-franchises en €100.000-grens 2017 bekend

2 december 2016

Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs de hoogte van de AOW-uitkeringen voor 2017. Hiermee berekenden wij de AOW-franchises 2017. De Belastingdienst bevestigde de juistheid van deze cijfers. Voor alle bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

Aow 2017

1 januari 2017

 

AOW-50% (*)AOW 70% (*) 
Bruto per maand 769, 031.127,79
Premie ZVW41,5260,90
Loonheffing 0,000,00
Netto per maand (a)727,511066,89
Vakantie-uitkering51,1571,61
Premie ZVW2,763,86
Loonheffing 0,000,00
Netto per maand (b)48,3967,75
Totaal netto per maand (a+b)775,901.134,64

(*) Deze bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen en exclusief de nominale zorgpremie en zorgtoeslag.

AOW-franchises 2017

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2017 is voor respectievelijk een eind- en middelloonregeling dus € 14.850 en € 13.123.

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur grootaandeelhouder zijn en die geheel of gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2016 voor pensioen in eigen beheer is € 21.716 bij een eindloonregeling en € 19.191 bij een middelloonregeling. 

AOW-franchise 2017 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2017: 

Middelloon Eindloon
meer danmaar niet meer danfranchise meer danmaar niet meer danfranchise
-1,701%10.479 1,483%11.858
1,701%1,788%11.829 1,483%1,570%13.385

Maximum pensioengevend loon 2017 bedraagt € 103.317

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2017 berekenen wij op € 103.317. 

Commentaar

Wij verwachten dat de Belastingdienst deze bedragen binnenkort publiceert op haar website. Voor het in 2017 geldende maximum pensioengevend loon geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

De hogere franchises voor DGA’s met pensioen in eigen beheer blijven ook na 2017 relevant. Zolang de DGA zijn pensioen in eigen beheer niet heeft afgekocht of omgezet in een ODV, is er namelijk sprake van (gedeeltelijk) eigen beheer.

Voor pensioenregelingen waarin het ouderdomspensioen is gebaseerd op een middelloonregeling of een beschikbare premieregeling en het partnerpensioen op een eindloonregeling, de zogenoemde combiregeling, keurt de staatssecretaris goed dat daarvoor de middelloonfranchise gehanteerd mag worden. De staatssecretaris zegde toe deze tijdelijke goedkeuring permanent te maken. Wij schreven daarover in ons nieuwsbericht van 11 november 2016.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 november 2016.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Rekenregels 2017, bijlage II.1;, Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid