Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws AOW-franchises en aftoppingsgrens 2021

AOW-franchises en aftoppingsgrens 2021

30 november 2020

Het ministerie van Financiën maakte de AOW-franchises 2021 en de aftoppingsgrens van het pensioengevend salaris bekend nadat het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid de AOW-bedragen en het minimumloon voor 2021 publiceerde.

AOW-franchise 2021

Sinds 2015 is er onderscheid tussen de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling enerzijds en de eindloonregeling anderzijds. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is de franchise factor 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond op hele euro’s. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2021 is voor respectievelijk een middel- en eindloonregeling € 14.544 en € 16.458.

Voor pensioenregelingen van directeuren-grootaandeelhouder (DGA) die gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet worden uitgegaan van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2021 voor pensioen in eigen beheer is € 24.232 bij een eindloonregeling en € 21.415 bij een middelloonregeling.

AOW-franchise 2021 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2020:

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

11.614

-

1,483%

13.141

1,701%

1,788%

13.111

1,483%

1,570%

14.834

 

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2021

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 is voorlopig vastgesteld op € 112.189.

Commentaar

Het ministerie van Financiën berekende de AOW-franchises op basis van de AOW-uitkeringen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op 27 november 2020 bijlage II.1 bij de rekenregels. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert deze rekenregels twee keer per jaar.

Hoewel volgens de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) het sinds 2020 niet langer mogelijk is om het pensioen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer op te bouwen, blijven de hogere franchises voor DGA’s met pensioen in eigen beheer relevant. Deze hogere franchises gelden voor DGA’s die hun PEB niet hebben afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Voor hen is er namelijk nog steeds sprake van (gedeeltelijk) eigen beheer.

Voor de AOW-franchises bij lagere opbouwpercentages geldt het voorbehoud van definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa UBLB. Een vergelijkbaar voorbehoud maakt het ministerie voor het maximum pensioengevend loon voor 2021. Voor het maximum pensioengevend loon geldt het voorbehoud dat dit definitief wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. De ervaring leert dat heel sporadisch wordt afgeweken van deze voorlopige bedragen.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 november 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: