Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd omhoog

1 november 2016

Op basis van berekeningen van het CBS gaat de AOW-leeftijd in 2022 met drie maanden en de pensioenrichtleeftijd in 2018 met een jaar omhoog.

AOW-leeftijd omhoog

Recente berekeningen van het CBS wijzen uit dat de AOW-leeftijd in 2022 met drie maanden omhoog gaat naar 67 jaar en drie maanden.

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd vastgelegd. Volgens deze wet vindt er na 2021 een automatische koppeling plaats met de ontwikkeling van de levensverwachting. Een eventuele verdere verhoging van de AOW-leeftijd berekent het CBS jaarlijks aan de hand van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het ministerie moet een dergelijke verhoging op basis van de resterende levensverwachting vijf jaar van te voren aankondigen. Op 31 oktober kondigde staatssecretaris Klijnsma de verhoging van de AOW-leeftijd in 2022 aan.

Tijdspad verhoging AOW-leeftijd

Verhoging inVerhoging in maandenAOW-leeftijdBetreft personen geboren:
2013165 + 1 maandna 31 december 1947 en voor 1 december 1948
20141 65 + 2 maandenna 30 november 1948 en voor 1 november 1949
2015165 + 3 maandenna 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950
2016365 + 6 maandenna 30 september 1950 en voor 1 juli 1951
2017365 + 9 maandenna 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
2018366na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
2019466 + 4 maandenna 31 december 1952 en voor 1 september 1953
2020466 + 8 maandenna 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
2021467na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955
2022367 + 3 maanden na december 1954

Verhoging pensioenleeftijd

Als gevolg van de berekende stijging van de levensverwachting gaat ook de pensioenleeftijd omhoog. Dit kondigt het ministerie van Financiën aan in een persbericht. Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Opgebouwde aanspraken blijven onaangetast.

Commentaar

Sinds 2014 staat de rekenmethode om de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd te verhogen in de wet. Volgens de objectieve gegevens van het CBS leven wij allemaal zoveel langer dat de AOW-leeftijd in 2022 met drie maanden omhoog gaat en de pensioenleeftijd in 2018 met een jaar. Volgens de Wet op de loonbelasting moet de verhoging van de pensioenrichtleeftijd ten minste een jaar voordat deze toepassing vindt bekend gemaakt worden. Daaraan heeft de staatssecretaris voldaan. Anders dan bij de AOW is voor het verhogen van de pensioenrichtleeftijd nog wel een algemene maatregel van bestuur nodig. Deze hoeft echter niet te worden voorgehangen en besproken in het parlement. Voor 2017 betekent dit, dat de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen aangepast moet worden of – mogelijk - het opbouwpercentage. Bij een lagere pensioenrichtleeftijd dan 68 moet het pensioen actuarieel worden herrekend. Ongetwijfeld zal het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) hiervoor de gekorte maximale opbouwpercentages publiceren. Zie ook ons nieuwsbericht van 11 april 2014, waarin de gekorte opbouwpercentages staan bij een pensioenleeftijd jonger dan de op dit moment geldende pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.

Auteur: Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bronnen:

  • Kamerbrief verhoging AOW-leeftijd in 2022, Ministerie van Sociale Zaken, 31 oktober 2016
  • Nieuwsbericht Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast, Ministerie van Financiën, 31 oktober 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 november 2016.