Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

AOW leeftijd sneller omhoog

18 november 2014

De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient een wetsvoorstel hierover in bij de Tweede Kamer.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord “Bruggen slaan” staat dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk omhoog gaat  naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vervolgens vindt koppeling plaats aan de stijging van de levensverwachting. Daarmee gaat na 2015 het tempo omhoog waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Het huidige wetsvoorstel voorziet in de uitwerking van de in het regeerakkoord gemaakte afspraak.

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

Adfis nieuws 18-11-14 AOW-leeftijd omhoog tabel1

In vergelijking met de huidige wet gaat de verhoging van de AOW-leeftijd (in maanden) een stuk sneller:

Adfis nieuws 18-11-14 AOW-leeftijd omhoog tabel 2

Overbruggingsregeling

Een tijdelijke overbruggingsregeling staat open voor mensen die voor 1 januari 2013 al deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling. Deze regeling biedt  mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de  inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 2.971,20. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300 % van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 4.456,80.

Commentaar

Twee jaar geleden kwamen de VVD en de PvdA tot elkaar met het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. In dit akkoord was een voorstel opgenomen om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Het voorliggende wetsvoorstel komt dan ook niet als een verrassing. Het is hooguit een verrassing dat het twee jaar heeft geduurd voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

 

Auteur:  Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis

Bron: Nieuwsbericht “Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer”, 17-11-2014 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 november 2014