Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AOW leeftijd sneller omhoog

27 maart 2015

De Tweede Kamer stemde op 26 maart in met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 in 2018. De overbruggingsregeling wordt verlengd en verruimd.

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen van één maand omhoog. Met ingang van 2016 tot en met 2018 zou de AOW-leeftijd met stappen van 2 maanden worden verhoogd. En daarna met stappen van vier maanden. Hierdoor zou de pensioeningangsdatum in 2023 67 jaar zijn.

Op 26 maart stemde de Tweede Kamer in met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Als de Eerste Kamer hiermee instemt gaat vanaf 2016 de AOW-leeftijd in stappen van drie maanden omhoog. Vanaf 2018 gaat dat in stappen van vier maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. 

De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

JaarVerhoging in maandenAOW-leeftijdBetreft geborenen na
20131 65 jaar + 1 maand31-12-1947
2014165 jaar + 2 maanden30-11-1948
2015165 jaar + 3 maanden31-10-1949
2016365 jaar + 6 maanden30-9-1950
2017365 jaar + 9 maanden30-6-1951
2018366 31-3-1952
2019466 jaar + 4 maanden31-12-1952
2020466 jaar + 8 maanden31-8-1953
2021467 jaar30-4-1954

     

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Overbruggingsregeling

De Tweede Kamer stemde ook in met de gewijzigde overbruggingsregeling. De overbruggingsregeling moet  voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een al te grote inkomensterugval krijgen. Zij geldt voor mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. De overbrugging is een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 3.003,60. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 4.505,40. 

Een soortgelijke regeling bestond al. Maar die zou in 2019 eindigen. De regeling eindigt nu in 2023. De regeling geldt nu ook voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Commentaar

Dit wetsvoorstel is het gevolg van het regeerakkoord van de VVD en PvdA in 2012. En dus niet verrassend.  

Met ingang van 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Jaarlijks bepaalt de overheid of de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met drie maanden te verhogen. Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt minimaal vijf jaar van tevoren aangekondigd. Dit betekent dat de overheid vanaf 2017 bepaalt of de ontwikkeling van de levensverwachting aanleiding geeft voor een verhoging van de AOW-leeftijd vijf jaar later. Uiterlijk 1 januari 2017 is duidelijk of de AOW-leeftijd  met ingang van 1 januari 2022 moet worden verhoogd. Het aanpassen van de AOW-leeftijd aan de gemiddelde resterende levensverwachting gebeurt aan de hand van een formule die is vastgelegd in de wet. De benodigde ramingen voor de levensverwachting worden door het CBS gemaakt

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26 maart 2015

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 maart 2015