Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Arbeidsongeschiktheidsuitkering belast in box 1

Arbeidsongeschiktheidsuitkering belast in box 1

11 juni 2018

Een belastingplichtige ontvangt arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De inspecteur merkt de uitkeringen aan als loon uit vroegere dienstbetrekking. De rechter is het met de inspecteur eens.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De heer X is sinds 2001 arbeidsongeschikt. Hij ontvangt van het UWV een WAO-uitkering van ongeveer € 25.000 per jaar. Van De Amersfoortse ontvangt X jaarlijks een bedrag van ongeveer € 3.700 uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De inspecteur rekent beide uitkeringen tot het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1). X is het hier niet mee eens. Hij stelt dat sprake is van vrijgestelde letselschade-uitkeringen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen belast

De rechtbank stelt vast dat de WAO-uitkering van het UWV een uitkering is die wordt ontvangen op grond van een publiekrechtelijke regeling. Een dergelijke uitkering wordt op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Wet IB) gerekend tot het belastbare inkomen uit werk en woning (artikel 3.100, eerste lid, onderdeel a). Een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering behoort op grond van de Wet IB eveneens tot het belastbaar inkomen uit werk en woning (artikel 3.100, eerste lid, onderdeel b). X maakte volgens de rechter niet aannemelijk dat de onderhavige uitkeringen betrekking hebben op (vrijgestelde) letselschade-uitkeringen

X stelt nog dat de inspecteur de hoorplicht heeft geschonden. Ook op dit punt is de rechtbank het niet met hem eens. Het geschil gaat alleen over de juridische kwalificatie van de onderhavige uitkeringen. Volgens de rechter is X in de beroepsprocedure voldoende in de gelegenheid gesteld zijn standpunten toe te lichten en is X niet benadeeld door het achterwege blijven van een hoorgesprek.

De inspecteur heeft terecht de onderhavige uitkeringen tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekend.

Commentaar

De Wet IB geeft duidelijk aan dat een WAO-uitkering en een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering belast zijn als inkomen uit werk en woning. Toch gaat X in beroep. Hij onderbouwt zijn stelling dat er sprake is van vrijgestelde letselschade-uitkeringen nauwelijks. Hij komt niet opdagen tijdens de zitting en wraakt de toegewezen rechter. Dat laatste overigens zonder succes.

Dit roept bij ons de vraag op waarom X toch heeft willen procederen. Zonde van de tijd en het geld.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Den Haag, 5 april 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 juni 201