Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Duitsland is inkomen werk en woning

Arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Duitsland is inkomen werk en woning

3 juni 2019

X ontvangt in 2014 een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Duitsland. De belastinginspecteur rekent de uitkering tot het belastbaar inkomen van X uit werk en woning en bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet. X is van mening dat het bedrag alleen belast moet worden in Duitsland. Rechtbank en Hof zijn het niet eens met X.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering onderdeel van het wereldinkomen

X is in Duitsland geboren, maar bezit de Nederlandse nationaliteit. In 2014 woont X in Nederland Hij werkt sinds 1990 voor een Nederlands bedrijf. In 2014 ontvang X ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Duitsland. Het Hof is van oordeel dat de belastinginspecteur de Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning van X rekent. X was immers in 2014 inwoner van Nederland en daardoor in Nederland belastingplichtig voor zijn wereldinkomen. Dat betekent dat het wereldwijd behaalde inkomen van X, dus inclusief de Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering in Nederland is belast. Om dubbele belasting te voorkomen heeft de belastinginspecteur voor dit Duitse inkomen wel voorkoming van dubbele belasting gegeven. Als gevolg daarvan heeft X met betrekking tot de inkomstenbelasting aftrek genoten, omdat er over de uitkering in Duitsland belasting is geheven.

X geeft aan dat het UWV een fout heeft gemaakt doordat het UWV achter zijn rug om de Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft aangevraagd. Bovendien heeft het UWV X vervolgens verkeerd voorgelicht over de belastingheffing over die uitkering. Het UWV gaf aan dat de uitkering in Duitsland is belast en dat het in Nederland niet tot het belastbaar inkomen wordt gerekend. X is dan ook van mening dat alleen het UWV schuld heeft aan deze situatie en dat het UWV belast moet worden door de belastinginspecteur. Het Hof verwerpt dit verweer omdat het UWV geen inhoudingen kan doen op een Duits inkomen en dat een eventueel verkeerde voorlichting geen wijziging in de belastbaarheid van de uitkering oplevert.

Premieplichtig over Duitse uitkering voor volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet

Artikel 6 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bepaalt dat degene die is verzekerd in de zin van de volksverzekeringen daarvoor ook premieplichtig is. Een ingezetene, dat is iemand die in Nederland woont, is verzekerd voor de volksverzekeringen. Het Hof geeft aan dat X in Nederland woont en dus verzekerd is voor de volksverzekeringen en op grond van de Wfsv ook premieplichtig. De hoogte van de premie hangt af van het premie-inkomen; dat is een gedeelte van het inkomen uit werk en woning, inclusief de Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering. Omdat X in Nederland woont, is hij ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarvoor is X een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over het in een kalenderjaar genoten bijdrage-inkomen, ook weer inclusief de Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Opgewekt vertrouwen

X geeft aan dat de belastinginspecteur hem een e-mail stuurde waaruit blijkt dat X niet premieplichtig is en dat hij daarop mocht vertrouwen. X beroept zich op de volgende passage:

“U ontving vóór 1 mei 2010 al een pensioen uit Duitsland en u betaalt nog steeds in Duitsland uw sociale premies. U hoeft dan in Nederland geen premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw te betalen. Deze uitzondering geldt alleen als u grensoverschrijdend heeft gewerkt.”

(…)

Premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw betalen

Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet (Zvw). U moet dan ook meestal premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw betalen.”

Het Hof ziet hierin geen reden om het opgewekt vertrouwen te honoreren, omdat de uitzondering niet van toepassing is op X. X moet de premies betalen.

Commentaar

Het UWV heeft ervoor gezorgd dat X een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Duitsland ontving. Deze had betrekking op meerdere jaren maar werd in 2014 in één keer uitbetaald. Kennelijk heeft het UWV de suggestie gewekt dat de uitkering niet belast zou zijn in Nederland, maar voor de rechter is dat niet van belang. Op grond van wetgeving behoort de uitkering tot het belastbaar inkomen uit werk en woning van X.

Voor de belasting geldt wel dat er een aftrek is ter voorkoming van dubbele belasting, maar voor de heffing van de premies volksverzekering en Zorgverzekeringswet geldt dat niet, tenzij X in Duitsland nog steeds sociale premies had betaald. Dat schreef de belastingdienst in een e-mail, die door X verkeerd is begrepen.

Goede en duidelijke communicatie door de belastinginspecteur en het UWV had een hoop tijd en geld kunnen besparen.

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 mei 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 juni 2019