Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Bandbreedte KEW mag ook 11 : 1 zijn

9 oktober 2015

Voor de vrijstelling van een kapitaalverzekering eigen woning geldt dat de hoogste premie niet meer bedraagt dan 10 keer de laagste premie. De staatssecretaris keurt goed dat in incidentele gevallen deze bandbreedte mag worden opgerekt tot 11 : 1.

Bandbreedte 

Voor op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) geldt een overgangsregeling. Volgens die regeling geldt onder voorwaarden een kapitaalvrijstelling van respectievelijk € 36.600 en € 161.000 (bedragen 2016, duur premiebetaling 15 respectievelijk 20 jaar). Eén van de voorwaarden is dat de hoogste premie niet hoger is dan tien keer de laagste premie. Dit noemen we de bandbreedte-eis.

De bandbreedte-eis geldt ook voor Brede Herwaarderingkapitaalverzekeringen (BHKV). Dit zijn kapitaalverzekeringen die gesloten zijn in de periode vanaf 01-01-1992 tot 01-01-2001. Volgens het overgangsrecht worden deze verzekeringen tijdens de looptijd belast in box 3. Als er bij de uitkering nog een belast rentebestanddeel is wordt dit meegenomen in box 1. In box 3 geldt voor deze verzekeringen een vrijstelling van € 123.438.

Incidentele fouten 

Het komt soms voor dat een verzekeringnemer voor een KEW of een BHKV in een verzekeringsjaar een hoge premie betaalt die bestaat uit 10 keer de reguliere jaarpremie maar ook de reguliere jaarpremie zelf. In dat geval is de bandbreedte niet meer 10 : 1 maar 11 : 1. Ook blijken andere fouten voor te komen die zorgen voor een geringe overschrijding van de bandbreedte.

Bij een overschrijding van de bandbreedte vervalt de kapitaalvrijstelling voor de KEW. Dat kan problemen geven bij aflossing van de hypotheek. Dit wil de staatssecretaris voorkomen.

Goedkeuring 

De staatssecretaris keurt goed dat als de bandbreedte is overschreden door de hiervoor genoemde incidentele fouten de KEW of de BHVK toch voldoen aan de bandbreedte-eis, mits;

  • de verhouding hoog/laag lager is dan 11 : 1 en
  • voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden.

Deze goedkeuring geldt ook voor de spaar- en de beleggingsrekening eigen woning.

Commentaar 

Een onverwachte coulance van de staatssecretaris. We kennen immers al ruim 23 jaar de voorwaarde van de bandbreedte. Maar kennelijk was hier behoefte aan omdat in de praktijk hiermee fouten werden gemaakt. 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Besluit van 29 september 2015, nr. BLKB2015/464M 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 9 oktober 2015