Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Bedrijfsbeëindiging en transitievergoeding

Bedrijfsbeëindiging en transitievergoeding

24 augustus 2020

Indien werknemers ontslagen worden doordat het bedrijf stopt, anders dan door faillissement, moet de werkgever de wettelijke transitievergoeding aan zijn werknemers betalen. Zeker voor kleine ondernemingen, waarbij de ondernemer geen bedrijfsopvolger heeft, is dit een hard gelag. Gelukkig biedt de Wet arbeidsmarkt in balans in een aantal gevallen uitkomst.

Beëindiging door pensionering of ziekte

In de Wet arbeidsmarkt in balans is opgenomen dat voor bedrijven tot 25 medewerkers compensatie van de transitievergoeding kan worden verstrekt. Er is een concept besluit (=lagere regelgeving) opgesteld waarbij dit uitgewerkt is. Het besluit dient nog wel gepubliceerd te worden!

Er geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • de beëindiging vindt plaats vanaf 1 januari 2021
  • de ondernemer bereikt binnen zes maanden de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de AOW of heeft deze al bereikt óf
  • de ondernemer is dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden naar behoren nog kan uitvoeren. Dit moet onderschreven worden door de verklaring van een bedrijfsarts.

 

Overlijden van de ondernemer

Indien de ondernemer komt te overlijden, dan vindt alleen compensatie plaats als de ondernemer zelf  voordien een aanvraag voor compensatie bij het UWV heeft ingediend. De aanvraag kan niet door erfgenamen worden gedaan.

Commentaar

Het is een goede zaak dat kleine ondernemers, die vaak noodgedwongen hun bedrijf moeten beëindigen wegens ziekte of pensionering, gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. Wat ons betreft had deze regeling ook mogen gelden voor bedrijfsbeëindiging als gevolg van het (plotseling) overlijden van de ondernemer.

Voor de ondernemer die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wil stoppen met zijn onderneming past in veel gevallen één advies: wacht tot januari 2021!

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen 

Bronnen: concept besluit compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 augustus 2020.