Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Belastingheffing over AOW-toeslag niet bij partner

21 februari 2017

De Sociale Verzekeringsbank keert een AOW-toeslag rechtstreeks uit aan de partner. Anders dan de AOW-gerechtigde denkt, moet zij en niet haar partner hierover de inkomstenbelasting betalen.

SVB keert AOW-toeslag rechtstreeks uit aan partner

Mevrouw Y en haar broer wonen samen op hetzelfde adres. Y heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voldoet haar broer aan de voorwaarden voor de AOW-toeslag. Y verzocht de SVB om de toeslag rechtstreeks aan haar broer over te maken, hetgeen de SVB ook deed. Y ging er vanuit dat dit ook betekende dat haar broer inkomstenbelasting verschuldigd was over de uitkeringen. De inspecteur zag dit anders en legde Y een aanslag op. Zij ging in bezwaar en beroep en uiteindelijk in hoger beroep.

Hoger beroep: Y moet terecht belasting betalen over AOW-toeslag

Het hof is heel duidelijk in de uitspraak: Y is degene die in fiscale zin de partnertoeslag heeft genoten. Zij had immers, anders dan haar broer die destijds de 65-jarige leeftijd nog niet bereikt had, recht op de volledige AOW-uitkering, inclusief de partnertoeslag. Dat Y de SVB verzocht de partnertoeslag rechtstreeks te laten uitkeren aan haar broer, doet daaraan niet af. Voor de broer ontstond door het verzoek geen zelfstandig wettelijk recht op de partnertoeslag.

Voor zover Y stelt dat de SVB ten onrechte heeft nagelaten haar over de belastbaarheid van de partnertoeslag te informeren merkt het hof op dat het niet bevoegd is om het handelen van de SVB te beoordelen.

Commentaar

Op 1 april 2015 verviel de inkomensafhankelijke partnertoeslag. Dit is een toeslag die AOW-ers met een jongere partner kregen wanneer die partner geen of weinig inkomen heeft. Degenen die voor 1 januari 1950 geboren zijn en een AOW-toeslag ontvangen, behouden deze toeslag van maximaal 50% van het netto minimumloon totdat de jongere partner AOW-pensioen krijgt of een te hoog inkomen krijgt.

De uitspraak van het hof verrast niet. Uit artikel 8, lid 1 Algemene Ouderdomswet blijkt duidelijk dat de AOW-gerechtigde recht heeft op de toeslag en niet de partner. De AOW-gerechtigde moet daardoor inkomstenbelasting hierover betalen. Het uitbetalen van de toeslag aan de partner verandert dit niet. De fiscaliteit grijpt immers aan bij de gerechtigdheid en niet bij de feitelijke uitbetaling.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1071.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 februari 2017.