Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Belastingplannen in het regeerakkoord op een rij

Belastingplannen in het regeerakkoord op een rij

13 oktober 2017

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 stelt het kabinet op veel gebieden wijzigingen voor. Het plan gaat grotendeels gelden vanaf 2019. Wij zetten een aantal fiscale maatregelen voor u op een rij.

Inkomstenbelasting

Tarieven inkomstenbelasting - box 1

Er komen twee tariefschijven. Een lage tariefschijf van 36,93% voor inkomen tot en met € 68.600 euro en een hoge tariefschijf van 49,5% voor inkomen daarboven. Het punt voor het toptarief wordt bevroren op €68.600 euro.

Alle aftrekposten naar basistarief

In 2020 wordt het aftrektarief van alle aftrekposten gelijkgetrokken met het aftrektarief van de hypotheekrente. Dit tarief wordt in vier jaar met 3% per jaar afgebouwd naar het basistarief van uiteindelijk 36,93%.

Hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. Het percentage voor hypotheekrenteaftrek gaat vanaf 1 januari 2020 in vier stappen van 3% omlaag tot uiteindelijk het tarief van 36,93% in 2023 is bereikt.

Eigen woningforfait

Het eigenwoningforfait wordt met 0,15% verlaagd. De regeling van de ‘Wet Hillen’ wordt in dertig jaar gefaseerd afgeschaft. Daardoor moet altijd belasting betaald worden over het eigenwoningforfait, ook bij een afgeloste eigen woning.

Tarief inkomstenbelasting - box 2

Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25 procent via 27,3% in 2020 naar 28,5% in 2021.

Box 3 - heffingsvrij vermogen

De vermogensrendementsheffing gaat omlaag. Het vrijgestelde bedrag gaat omhoog van € 25.000 naar € 30.000. Voor partners wordt dit dus € 60.000.

Box 3 - forfaitaire rendementen

Het forfaitair rendement is gebaseerd op een mix tussen spaarrendement en beleggingsrendement. Dit forfaitaire rendement wordt vastgesteld op basis van actuelere rendementen. Het spaargedeelte in deze rendementsmix wordt voortaan gebaseerd op de gemiddelde spaarrente van een jaar geleden.

Het kabinet werkt in de komende periode een voorstel uit voor vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting gaat in 2021 met € 350 omhoog.

De arbeidskorting wordt verhoogd en sneller afgebouwd. De uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting tegen het partnerinkomen wordt afgebouwd.

De ouderenkorting gaat met € 160 omhoog en wordt geleidelijker afgebouwd.

Toeslagen

De kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget gaan omhoog. Er komt bovendien een voorstel om te gaan werken met een directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen, in plaats van financiering via de ouders.

Vennootschapsbelasting

Tarief

Het Vpb-tarief van 25% gaat stapsgewijs omlaag. In 2019 naar 24%, in 2020 naar 22,5% en in 2021: naar 21%. Het lage tarief voor het tarief dat geldt voor belastbare winst tot € 200.000 gaat stapsgewijs omlaag van 20% naar uiteindelijk 16% om 2021. Het tariefopstapje in blijft € 200.000 en gaat – in tegenstelling tot eerdere aankondigingen – niet omhoog.

Pensioen

Het kabinet wil samen met sociale partners naar een vernieuwd pensioenstelsel per 2020.

Het kabinet wil naar de opbouw van individueel pensioenvermogen. De doorsneesystematiek wordt afgeschaft en voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht. De deelnemers krijgen een opbouw die past bij de ingelegde premie. Het kabinet wil naar de opbouw van individueel pensioenvermogen. Bekeken wort of het fiscaal kader begrensd kan worden op de pensioenpremie, waarbij het kabinet oog blijft houden voor het faciliteren van een adequate pensioenopbouw. Er blijft sprake van een collectieve uitkeringsfase, waarbij in principe wordt aangesloten bij de spelregels van de wet verbeterde premieregeling. In ons nieuwsbericht van 11 oktober leest u meer over de pensioenplannen.

Commentaar

De formatie van het nieuwe kabinet heeft even op zich laten wachten. Kennelijk was ook het verschil in opvattingen tussen de partijen VVD, CDA, D66 en Christen Unie over een aantal belastingplannen daar debet aan. Nu het regeerakkoord bekend is, is een van de volgende stappen: het omzetten van deze plannen in wetgeving. En kunnen de Kamerleden nu echt aan de slag.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vertrouwen in de toekomst: Regeerakkoord 2017-2012 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 oktober 2017