Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Belgisch rustpensioen in Nederland belast

14 augustus 2017

Een inwoner van Nederland ontvangt een Belgisch rustpensioen. Dit pensioen is volgens het Gerechtshof in Nederland belast.

Belgisch rustpensioen

B en zijn echtgenote woonden in de periode tussen 1978 en 1980 in België. B is van 1978 tot en met 1980, in loondienst (niet in overheidsdienst) werkzaam geweest in België. Hij bouwde in die periode een zogenaamd rustpensioen op. De omvang van dit pensioen is afhankelijk van het loon dat B genoot en in hoeverre zijn echtgenote eigen inkomsten heeft.

In 2013 keert de Belgische Rijksdienst van Pensioenen een rustpensioen van € 2.695 uit aan B. B en zijn echtgenote woonden in 2013 in Nederland. De inspecteur rekent het rustpensioen tot het Nederlandse binnenlands belastbare inkomen van B. Naast de heffing van inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen moet B over dit inkomen ook premies Zvw betalen. B is het niet eens met de opgelegde aanslagen. 

Gerechtshof

Het Gerechtshof stelt vast dat B in 2013 het hele jaar in Nederland woonde en binnenlands belastingplichtige was. Een binnenlands belastingplichtige is belast voor zijn wereldinkomen met uitzondering van inkomsten die volgens het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing (Verdrag) toegewezen worden aan de werkstaat. Het Verdrag tussen Nederland en België wijst de heffing van inkomstenbelasting over pensioen toe aan het woonland. Daarom rekende de inspecteur het uitgekeerde rustpensioen terecht tot het binnenlandse inkomen van B. B is over dit inkomen ook premies volksverzekeringen - en sociale verzekeringswetten verschuldigd.

Ondanks dat het rustpensioen werd verhoogd doordat de echtgenote van B geen eigen inkomen had, moet het hele pensioen tot het inkomen van B worden gerekend.

Commentaar

Nederland heft bij een binnenlands belastingplichtige inkomstenbelasting over diens wereldinkomen. Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen de heffing over een inkomstenbestanddeel toewijzen aan een ander land. Het Verdrag tussen Nederland en België wijst de heffing over pensioen toe aan het woonland. Voor publiekrechtelijke uitkeringen is de heffing echter voorbehouden aan het land dat de uitkering doet.

Ondanks dat de Belgische Rijksdienst van Pensioenen het rustpensioen uitkeert, is er geen sprake van een publieke rechtelijke uitkering. B bouwde het rustpensioen namelijk niet in overheidsdienst op. In dit geval is het rustpensioen een pensioen waarvan de heffing is toegewezen aan het woonland. 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden, 18 juli 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 augustus 2017.