Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Betaalpauze eigenwoningschuld opnieuw verlengd

Betaalpauze eigenwoningschuld opnieuw verlengd

2 april 2021

Het besluit over een betaalpauze voor de eigenwoningschuld is verlengd. Deze verlenging heeft betrekking op de periode waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen. Verder zijn er geen inhoudelijke wijzigingen.

Verlengde periode voor aanvragen betaalpauze

De verlengde periode geldt voor betaalpauzes die aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • De belastingplichtige heeft in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
  • De belastingplichtige en de geldverstrekker zijn als gevolg hiervan een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 juli 2021 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd; en
  • Deze betaalpauze heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden.

 

Fiscale gevolgen betaalpauze voor moment renteaftrek

Eigenwoningrente is aftrekbaar op het moment waarop deze is betaald, verrekend, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden. Tijdens de betaalpauze betaalt de belastingplichtige geen rente. Dat betekent dat de belastingplichtige de verschuldigde rente in aftrek kan brengen over het jaar waarin:

  • hij deze rente alsnog (na de betaalpauze) betaalt, óf
  • deze rente is verrekend, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden.

 

Om de verschuldigde rente als fiscaal rentedragend aan te kunnen merken moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van een beschikkingshandeling van de geldverstrekker waaruit blijkt dat het bedrag van de verschuldigde rente vaststaat en dat dit bedrag rentedragend schuldig wordt gebleven;
  2. Er moet rente in rekening worden gebracht;
  3. Er moet reële zekerheid bestaan dat de verschuldigde rente ook feitelijk zal worden betaald om het nominale bedrag van de verschuldigde rente in aftrek te kunnen brengen.

 

Als in de contractuele vormgeving van de betaalpauze uitdrukkelijk is aangegeven dat:

  • door de geldverstrekker geen gebruik wordt gemaakt van de in de oorspronkelijke hypotheekvoorwaarden opgenomen contractuele mogelijkheid om een rentevergoeding in rekening te brengen voor het niet tijdig betalen van de verschuldigde rente op de reguliere vervaldata; en
  • aan de klant ook geen rentevergoeding voor het tijdens de betaalpauze niet betalen van de reguliere rente in rekening wordt gebracht, wordt niet voldaan aan voorwaarde 1 en 2. Hierdoor kan de verschuldigde rente fiscaal niet als rentedragend worden aangemerkt. Dit betekent dat de verschuldigde rente aftrekbaar is op het moment dat deze feitelijk wordt betaald.

 

Als er contractueel wel rentevergoeding verschuldigd is over de niet betaalde rente tijdens de betaalpauze, maar de rentevergoeding is op nihil gesteld, dan is dat voor deze bijzondere omstandigheid als de coronacrisis voldoende om de verschuldigde rente aftrekbaar te doen zijn op het moment dat de verschuldigde rente rentedragend is geworden.

Commentaar

Doordat de coronacrisis nog steeds voortduurt en de lockdown nog steeds van kracht is voor veel bedrijven, denk aan de horeca en detailhandel, komen er nog steeds belastingplichtigen in betalingsproblemen. Daarom is het een goede zaak dat het besluit over de betaalpauze wordt verlengd.

Dit besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het besluit is in werking getreden op 31 maart 2021.

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis

Bron: Besluit van 25 maart 2021

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 april 2021